Internationella Engelska Skolan

Helsingborg

Internationella Engelska Skolan Helsingborg erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Skolmat

En näringsrik och hälsosam lunch är en viktig förutsättning för att eleverna ska få en bra och produktiv skoldag

Images

Grundaren av Internationella Engelska Skolan, Ms Barbara Bergström, har under många år  understrukit betydelsen av näringsriktig kost för att skapa en god inlärningsmiljö.

Här på IES Helsingborg samarbetar vi med Svea cater som lagar maten här på plats på vår skola, det är en stor fördel när det kommer till kvaliteten av maten men också för eleverna.

Vårt kök är kravmärkta enligt nivå 1 och vi arbetar aktivt med att minimera svinn, välja råvaror med mindre klimatpåverkan, minimera transportbehov och med att återvinna och källsortera.

Vårt kök har SMILEY certifikat som står för att vi klarar livsmedelsverkets högsta krav när det gäller hygien och en säker hantering av livsmedel.

Vi tillhandahåller näringsriktig, smakrik och prisvärd skolmat och skapar goda förutsättningar för att våra elever ska kunna utvecklas och lära i skolan.

Genom bra skollunch lägger vi också grunden för sunda och hälsosamma kostvanor hos barn och ungdomar.

Varje dag serveras en vällagad huvudrätt, ett grönt alternativ och ett fräscht utbud av sallad.

Menyerna är säsongsanpassade och sätts efter Livsmedelsverkets rekommendationer för bra mat i skolan. Rätterna anpassas också efter elevernas önskemål. 

Vi satsar på skolmaten i vår skola och erbjuder alltid flera rätter, däribland ett vegetariskt alternativ. Vi kan också tillgodose anpassningar utifrån allergiska behov.

Om en specialdiet krävs av medicinska skäl (dvs matallergier eller andra sjukdomar), lämnas en dietlista samt ett intyg från läkare eller dietist till skolsköterskan. Vårdnadshavarna är ansvariga för att säkerställa att skolan alltid har aktuell information om behov av specialdiet.   

Skollunchen serveras naturligtvis kostnadsfritt.

Mellanmål

Vi erbjuder mellanmål från 14.30 till ett överkomligt pris