Jag har sökt till en skola och vill flytta över till kön för en annan skola, hur gör jag detta?

Varje skola har sin egen kö och det går inte att flytta mellan dem. Det är dock möjligt att ställa sig i kö till mer än en skola samtidigt.