Internationella Engelska Skolan

Hässelby

Internationella Engelska Skolan Hässelby erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Antagning

Frågor om ansökan, vad som händer efter och hur vårt elevintag går till.

Har ni ytterligare frågor, vänligen skicka dem till admissions.hasselby@engelska.se.

Du ansöker genom att följa dessa tre steg:

  1. Klicka på anslut dig till Kön.
  2. Välj den skola som du vill ansöka till (varje skola har sin egen kö). Du kan ställa ditt barn i kö från och med 1 februari året efter de är födda.
  3. Fyll i formuläret med personuppgifter och kontaktinformation så att vi kan hålla kontakten med dig och låta dig veta om en plats blir tillgänglig.

Nej, ditt barn måste inte klara av något prov eller test för att bli antagen till en av våra skolor. Platserna fördelas efter kötid, där först i kön  först får plats.

Eftersom IES skolor finansieras via skolpengen kan vi enbart erbjuda plats till elever som är bosatta i Sverige. Du kan ansöka till oss om ditt barn har svenskt personnummer, även om ni inte flyttat tillbaka till Sverige ännu. Om ditt barn ännu inte har ett personnummer men ska flytta till Sverige och vill ansöka om plats, så ber vi dig kontakta den aktuella skolan för råd.

På vår hemsida finns en lista på alla våra befintliga skolor. Där finns också en lista över de skolor som vi kommer att öppna och som det går att ställa sig i kö till. Är du intresserad av plats om IES öppnar en skola på din ort? Skicka en skicka e-post till info@engelska.se och be att få din e-postadress registrerad på listan så meddelar vi dig om och när det blir aktuellt.

Vi går efter principen först i kö får först plats, eftersom det enligt vår bedömning är mest rättvist för alla. Vi tillämpar syskonförtur i möjligaste mån i de fall då det redan finns ett barn i familjen, och syskonen kommer att gå i skolan samtidigt. Kryssa i så fall i rutan för syskonförtur i ansökningsformuläret och ange syskonets svenska personnummer. 


Ett antal av IES skolor har anmält sig hos Skolinspektionen för en möjlighet att dedikera ett begränsat antal platser i kön för elever som varit bosatta i landet i mindre än två år, sk. särskild kvot, som regleras i förordning (2022:222) om särskild kvot i fristående skolor. Dessa skolor har möjlighet att prioritera nyanlända i kön. Inskrivning i skolan beror på tillgängliga lediga platser i respektive årskurs. Vänligen kontakta skolan som ni vill ansöka till för mer information och för att få reda på om skolan anmält sig för denna möjlighet.

På IES Hässelby börjar vi antagningsprocessen för de kommande läsåret i januari. Längden på antagningsprocessen varierar beroende på svarstiden för familjer som har erbjudits plats.

För mer information om aktuell status för antagningsprocessen är du välkommen att kontakta oss via admissions.hasselby@engelska.se.

Vi förstår er önskan att få bekräftelse på ert barns placering på vår skola snarast. Att ge ett exakt svar innan intagningsprocessen är avslutad innebär dock vissa utmaningar.

Våra antagningar baseras på ködatum, med extra hänsyn till syskon som redan är inskrivna (syskonförtur).

Tack för ert tålamod medan vi arbetar igenom intagningsprocessen. Vi lovar att meddela placeringsbeslut så snart som möjligt. Tack för er förståelse.

Varje skola har sin egen kö och det går inte att flytta mellan dem. Det är dock möjligt att ställa sig i kö till mer än en skola samtidigt.

Skriv till skolan och ange vilken information du vill ändra samt ditt barns kö-id eller personnummer.

Du kan nå oss på admissions.hasselby@engelska.se.

Om du tackar nej till en erbjuden plats förlorar du din köplats och platsen erbjuds nästa elev i kö. Du är dock välkommen att ställa dig i kön igen om du önskar bli erbjuden en plats vid ett senare tillfälle.

Processen med elevintag börjar året innan eleverna börjar årskurs 4. Under höstterminen kontaktar vi alla i kön för att bekräfta deras fortsatta intresse av att stå i kön och börja årskurs 4.

I januari erbjuder vi plats till de första 96 barnen i kön. Därefter fortsätter intagningsprocessen under våren. Vi skickar ut nya erbjudanden så snart vi får bekräftelse på att någon har tackat nej till ett erbjudande.

För att säkerställa att vi når alla i kön använder vi flera metoder för att kommunicera när vi erbjuder platser.

 

Elevintag 24-25

Intagningsprocessen för årskurs 4 påbörjades i januari 2024 och kommer att fortsätta tills alla platser är tillsatta.

Intagningsprocessen för årskurs 5-9 påbörjades i april 2024 och kommer att fortsätta tills alla platser är tillsatta.