Internationella Engelska Skolan

Hässelby

Internationella Engelska Skolan Hässelby erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Du ansöker genom att följa dessa tre steg:

  1. Klicka på anslut dig till Kön.
  2. Välj den skola som du vill ansöka till (varje skola har sin egen kö). Du kan ställa ditt barn i kö från och med 1 februari året efter de är födda.
  3. Fyll i formuläret med personuppgifter och kontaktinformation så att vi kan hålla kontakten med dig och låta dig veta om en plats blir tillgänglig.

Nej, ditt barn måste inte klara av något prov eller test för att bli antagen till en av våra skolor. Platserna fördelas efter kötid, där först i kön  först får plats.

Eftersom IES skolor finansieras via skolpengen kan vi enbart erbjuda plats till elever som är bosatta i Sverige. Du kan ansöka till oss om ditt barn har svenskt personnummer, även om ni inte flyttat tillbaka till Sverige ännu. Om ditt barn ännu inte har ett personnummer men ska flytta till Sverige och vill ansöka om plats, så ber vi dig kontakta den aktuella skolan för råd.

På vår hemsida finns en lista på alla våra befintliga skolor. Där finns också en lista över de skolor som vi kommer att öppna och som det går att ställa sig i kö till. Är du intresserad av plats om IES öppnar en skola på din ort? Skicka en skicka e-post till info@engelska.se och be att få din e-postadress registrerad på listan så meddelar vi dig om och när det blir aktuellt.

Vi går efter principen först i kö får först plats, eftersom det enligt vår bedömning är mest rättvist för alla. Vi tillämpar syskonförtur i möjligaste mån i de fall då det redan finns ett barn i familjen, och syskonen kommer att gå i skolan samtidigt. Kryssa i så fall i rutan för syskonförtur i ansökningsformuläret och ange syskonets svenska personnummer. 


Ett antal av IES skolor har anmält sig hos Skolinspektionen för en möjlighet att dedikera ett begränsat antal platser i kön för elever som varit bosatta i landet i mindre än två år, sk. särskild kvot, som regleras i förordning (2022:222) om särskild kvot i fristående skolor. Dessa skolor har möjlighet att prioritera nyanlända i kön. Inskrivning i skolan beror på tillgängliga lediga platser i respektive årskurs. Vänligen kontakta skolan som ni vill ansöka till för mer information och för att få reda på om skolan anmält sig för denna möjlighet.

På IES Hässelby startar vi antagningsprocessen under slutet på höstterminen innevarande år för följade läsår. Antagningsprocessen tar olika lång tid beroende på hur snabbt vi får svar från de familjer som blivit erbjudna en plats.

Om du önskar mer information om var i processen vi befinner oss, var god kontaka oss via admissions.hasselby@engelska.se.

Vi förstår att att du vill få besked om ditt barn har fått plats så snabbt som möjligt, men det är svårt att ge ett precist svar innan skolan har avslutat antagningsprocessen. Vi erbjuder platser baserat på det datum då eleven anslutit sig till kön, men vi tar också hänsyn till syskonförtur.

Det går inte. Varje skola har sin egen kö och det är inte möjligt att flytta mellan dem. Det är däremot möjligt att stå i kö till flera skolor.

Skriv till skolan och ange vilken information du vill ändra samt ditt barns kö-id eller personnummer.

Du kan nå oss på admissions.hasselby@engelska.se.

Om du har blivit erbjuden en plats och tackar nej förlorar du din plats och erbjudandet går istället vidare till nästa person i kön. Om du senare bestämmer att du vill ha en plats måste du ansöka på nytt.

Processen för elevintaget startar året innan de börjar årskurs 4. Under höstterminen når vi ut till alla i kön för att säkerställa att de A, vill stå i kö och B, fortfarande är intresserade av att börja i årskurs 4.

I januari skickar vi ut erbjudanden om placering till de första 96 barnen i kön. Därefter är intaget en pågående process under våren och vi skickar ut nya erbjudanden så snart vi har fått bekräftelse på att någon avböjt ett erbjudande.

För att säkerställa att vi når alla i kön använder vi flera metoder för att nå ut när ett erbjudande har lagts.

 

Antagningen HT23

Läsåret 23-24 har nu påbörjats och vi har fortfarande lediga platser i årskurs 5 och 8. Platserna kommer fortsätta erbjudas efter kötid.