Internationella Engelska Skolan

Hässelby

Internationella Engelska Skolan Hässelby erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Antagning

Frågor om ansökan, vad som händer efter och hur vårt elevintag går till.

Elevintag 24-25

Intagsprocessen för årskurs 4 påbörjades i januari 2024 och kommer att fortsätta tills alla platser är tillsatta.

Intagsprocessen för årskurs 5-9 påbörjades i april 2024 och kommer att fortsätta tills alla platser är tillsatta.

Har ni ytterligare frågor, vänligen skicka dem till admissions.hasselby@engelska.se.

Du ansöker genom att följa dessa tre steg:

  1. Klicka på anslut dig till Kön.
  2. Välj den skola som du vill ansöka till (varje skola har sin egen kö). Du kan ställa ditt barn i kö från och med 1 februari året efter de är födda.
  3. Fyll i formuläret med personuppgifter och kontaktinformation så att vi kan hålla kontakten med dig och låta dig veta om en plats blir tillgänglig.

Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att kontaktinformationen är korrekt och uppdaterad. Uppdateringar kan göras genom att logga in med uppgifterna som skickats via e-post vid registreringen, med BankID eller genom att kontakta skolan direkt på admissions.hasselby@engelska.se.

Nej, ditt barn måste inte klara av något prov eller test för att bli antagen till en av våra skolor. Platserna fördelas efter kötid, där först i kön  först får plats.

Eftersom IES skolor finansieras via skolpengen kan vi enbart erbjuda plats till elever som är bosatta i Sverige. Du kan ansöka till oss om ditt barn har svenskt personnummer, även om ni inte flyttat tillbaka till Sverige ännu.

Om ditt barn ännu inte har ett personnummer men ska flytta till Sverige och vill ansöka om plats, följ dessa steg:

  1. Gå till fliken Kö & Antagning och klicka på "Ansök här".
  2. Välj den skola du vill ansöka till (Varje skola har sin egen kö. Du kan placera ditt barn i kön från den 1 februari året efter deras födelseår).
  3. Fyll i formuläret med dina och ditt barns uppgifter så att vi kan hålla kontakten och meddela dig om en plats blir tillgänglig. För personnumret, använd ditt barns födelsedatum följt av "TF00" istället för de sista fyra siffrorna. Till exempel: 231011-TF00.

Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att kontaktuppgifterna är korrekta och uppdaterade. Uppdateringar kan göras genom att logga in med de uppgifter som skickats via e-post under registreringen, använda BankID eller genom att kontakta skolan direkt på admissions.hasselby@engelska.se.

På vår hemsida finns en lista på alla våra befintliga skolor. Där finns också en lista över de skolor som vi kommer att öppna och som det går att ställa sig i kö till. Är du intresserad av plats om IES öppnar en skola på din ort? Skicka en skicka e-post till info@engelska.se och be att få din e-postadress registrerad på listan så meddelar vi dig om och när det blir aktuellt.

Vår kö följer principen först till kvarn för att säkerställa rättvisa för alla. Men om ditt barn har en syskon som för närvarande går på skolan, och om båda dina barn kommer att vara elever på skolan samtidigt, kan de ha rätt till förtur i kön (syskonförtur). I så fall, skriv syskonets svenska personnummer i den angivna rutan när du ansöker för andra barn.

Ett antal IES-skolor, inte IES Hässelby, är registrerade hos Skolinspektionen för möjligheten att reservera ett begränsat antal platser i kön för elever som har varit bosatta i landet i mindre än två år, på svenska kallat "särskild kvot", vilket regleras i förordning (2022:222) om särskild kvot i fristående skolor.

Dessa skolor har möjlighet att prioritera nyanlända elever i kön. Antagning till skolan beror på tillgängliga platser i varje årskurs. Vänligen kontakta den skola du ansöker till för mer information och för att fråga om de är registrerade för denna möjlighet.

På IES Hässelby börjar vi antagningsprocessen för de kommande läsåret i januari. Längden på antagningsprocessen varierar beroende på svarstiden för familjer som har erbjudits plats.

Vi hanterar för närvarande antagningar främst för elever som börjar i årskurs 4 nästa läsår. Dock har vi även några platser tillgängliga i årskurs 5-9. Erbjudanden skickas regelbundet via e-post.

För mer information om aktuell status för antagningsprocessen är du välkommen att kontakta oss via admissions.hasselby@engelska.se.

Vi förstår att att ni vill få besked om ert barn har fått plats så snabbt som möjligt men det är svårt att ge ett precist svar innan skolan har avslutat antagningsprocessen.

Vi erbjuder platser baserat på det datum då eleven anslutit sig till kön men vi tar också hänsyn till syskonförtur.

För specifika frågor om din plats i kön, vänligen mejla oss på admissions.hasselby@engelska.se.

Varje skola har sin egen kö och det går inte att flytta mellan dem. Det är dock möjligt att ställa sig i kö till mer än en skola samtidigt.

Uppdateringar kan göras genom att logga in med uppgifterna som skickats via e-post vid registreringen, med BankID eller genom att kontakta skolan direkt på admissions.hasselby@engelska.se.

Om du tackar nej till en erbjuden plats, förlorar du din plats i kön och platsen erbjuds istället till nästa elev i kön.

Du är dock välkommen att ställa dig i kö igen om du önskar möjlighet att bli erbjuden en plats vid ett senare tillfälle. Skicka ett mejl till admissions.hasselby@engelska.se så hjälper vi dig att åter ställa ditt barn i kön.

Processen med elevintag påbörjas året innan eleverna börjar i årskurs 4. Under höstterminen kontaktar vi alla i kön för att bekräfta deras fortsatta intresse av att stå i kön och börja i årskurs 4.

Om ni av någon anledning inte längre vill ha en plats för årskurs 4 men fortfarande vill stå i kön är detta er chans att uppdatera er ansökan med ett nytt startår. När en plats har erbjudits kan ni inte längre ändra startåret utan att återansöka om inträde i kön.

I januari erbjuder vi platser till de första 96 barnen i kön för årskurs 4. Därefter fortsätter intagningsprocessen under hela våren. Vi skickar ut nya erbjudanden så snart vi får bekräftelse på att ett platsanbud har avböjts.

Senare på våren påbörjar vi antagningsprocessen för årskurserna 5-9 beroende på tillgängliga platser det kommande året.

För att säkerställa att vi når alla personer i kön använder vi olika kommunikationsmetoder när vi skickar ut erbjudanden. Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att kontaktinformationen är uppdaterad.

För mer information om aktuell status för antagningsprocessen är du välkommen att kontakta oss via admissions.hasselby@engelska.se.