Internationella Engelska Skolan

Halmstad

Internationella Engelska Skolan Halmstad erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Träffa vår personal

Alla som arbetar på vår skola strävar efter att skapa den bästa inlärningsmiljön. Det här är ett urval av dem.

Undervisar på skolan

Lärare

Image

Mr. Jesper Seimark

SO-lärare åk. 8-9, ämnesansvarig för SO

Image

Mr. Jeanot Beetge

NO-lärare åk. 8-9, huvudmentor för åk. 9

Det finns 7 medlemmar i mentorsteamet för åk. 9 som jag dagligen arbetar nära. Syftet är att skapa en hälsosam miljö för alla elever för att få ut det bästa av dem.
Mentorsteamet träffas varje vecka för att diskutera akademiska och sociala frågor som eleverna ställs inför dagligen och lägga upp en strategi för hur man ska hantera varje utmaning. Tillsammans försöker vi förbereda eleverna för världen och för att de ska bli det bästa de kan vara.

 

Image

Mr. Jonas Karlsson

SO-lärare åk. 6-7, huvudmentor för åk. 6

Image

Mr. Pontus Nyhemer

Svenska som andraspråk-lärare, huvudmentor för åk. 5

Image

Mr. Tyler Tanguay

Matematiklärare åk. 6-8, ämnesansvarig för matematik

Image

Ms. Sara Lecander

Svensklärare åk. 7-9, ämnesansvarig för svenska

Image

Ms. Olivia Krook

Engelsklärare åk. 6-7, huvudmentor för åk. 7

Image

Ms. Gunilla Höglund

SO- & svensklärare åk. 4, huvudmentor för åk. 4

Image

Mr. Robert Donnelly

Fransk- & engelsklärare åk. 8-9, huvudmentor för åk. 8

Vi är 8 personal som arbetar med eleverna i åk. 8.

Vi fokuserar på strategier som ska uppmuntra till gott uppförande för att skapa en trygg och lugn miljö baserad på värden som jämnställdhet, inkludering, vänlighet och respekt. 

Image

Ms. Philisiwe Dlamini

NO-lärare åk. 7-8

Image

Mr. Lars Boberg

Träslöjdslärare

Image

Daniel Fredriksson

Speciallärare

Image

Mr. Dennis Häägg

Idrottslärare åk. 6-8

Image

Mr. Rob Maassen

Idrottslärare åk. 8-9

STÖTTAR PÅ SKOLAN

Admin och stödpersonal

Image

Ms. Ida Brevigh

Skolsköterska

Image

Ms. Viktoria Lindencrona

CaD Team

Image

Ms. Sara Unnevall

Specialpedagog

Image

Mr. Benjamin Ström

Skolvärd, ansvarig för Junior Club

Image

Ms. Jonna Sikmar

Bibliotekarie, informationskoordinator

Image

Mr. Magnus Malmgren

IT-samordnare

Image

Ms. Sinead Hodson

Kurator

LEDER SKOLAN

Skolledning

Image

Ms. Karoline Engberg

Studierektor

Image

Ms. Anne-Lie Hantoft

Administrativ chef

Image

Mr. Tomas Andreasson

Rektor

Image

Ms. Johanna Winberg

Vicerektor