INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Gävle

Internationella Engelska Skolan i Gävle erbjuder en trygg och ordnad skolmiljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 3 till 9.

ANSÖK

Nyheter | 2024 maj 23

Vi säger nej till narkotika!

Under vecka 22 samlas Gävles krafter för att gemensamt visa att vi säger nej till narkotika! Den här inbjudan går ut till dig med barn i grundskola och gymnasium.

Images

Vi står inför tuffa utmaningar när användandet av narkotika och brottslighet visar en oroande utveckling i Gävle och många andra städer.

Du som vårdnadshavare behöver vara vaksam på varningstecken. Genom att reagera och agera kan vi göra skillnad tillsammans för att öka barnens trygghet.

När: Tisdag 28 maj
Tid: 18.00 - ca 19.15
Plats: Alfahallen, Gavlehovshallen, Gavlehovsvägen 19

Program: Mötet startar med en gemensam information till vårdnadshavare. Drogfri skola och Fältgruppen informerar på plats om:

  • hur ungdomar rör sig i Gävle
  • hur narkotikaanvändandet ser ut
  • olika narkotikapreparat
  • hur kroppen påverkas
  • tecken på narkotikabruk och andra normbrytande beteenden
  • vart man kan få stöd och hjälp

Efter det finns det möjlighet att på egen hand prata med-/ställa frågor till de som
medverkat på scen samt ett antal aktörer från bland annat skolan,
socialtjänsten, polisen, fritidsgårdar och föreningsliv.