Internationella Engelska Skolan

Eskilstuna

Internationella Engelska Skolan Eskilstuna erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Föräldraförening (PTA)

En aktiv föräldraförening (Parent Teacher Association, PTA) kan bidra på ett positivt sätt till skolans vardag

Kontakt : pta.eskilstuna@engelska.se

Planerade mötesdatum: 

PTA arbetar tillsammans med skolan för att elevernas tid på skolan ska bli så bra som möjligt och fungerar som en länk mellan skola och föräldrar.

Enligt nya skollagen skall det finnas ett samarbete mellan föräldrar och skolledningen. PTA består av representanter från lärare, skolledning och frivilliga föräldrar.

PTA ger möjlighet att diskutera utvecklingsområden samt vara ett stöd för barnen och personal på skolan, därför lyssnar PTA på föräldrar, elever och personal för att ta så bra beslut som möjligt.

Vid PTA möten utbyts information om vad som händer på skolan och vilka aktiviteter som är på gång. Du som förälder kan även ta upp konstruktiva idéer och förslag, vad du och ditt barn tycker och tänker om sådant som rör skolan.

Kontakta PTA via email: pta.eskilstuna@engelska.se

*Information som skickas till PTA via email eller kommuniceras på annat sätt behandlas anonymt om inget annat önskas.