Internationella Engelska Skolan

Enskede

Internationella Engelska Skolan Enskede erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

ABOUT OUR SCHOOL

Houses

Skolan är uppdelad i olika grupper kallade “houses”, hus, varje elev har blivit tilldelade ett hus när de börjar skolan. Hus kan ha tävlingar med varandra inom idrott, eller ha olika tävlingar runt om i skolan, vilket ger ett fokus för grupplojalitet. Hussystemet ger eleverna en känsla av ansvar och ägarskap, eleverna får även mer input och inflytande i sin skolmiljö.

Images
Images
Images
Images
Images