Internationella Engelska Skolan

Enskede

Internationella Engelska Skolan Enskede erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

ABOUT OUR SCHOOL

Houses

Skolan är uppdelad i olika grupper kallade “houses”, hus. Alla elever bli indelade i ett hus när börjar skolan. Husen har tävlingar mellan varandra inom alla olika ämnen runt om i skolan, vilket främjar grupplojalitet. Hussystemet ger eleverna en känsla av ansvar och ägarskap. Eleverna får även mer inflytande över sin skolmiljö.

Images
Images
Images
Images
Images