Internationella Engelska Skolan

Årsta

Internationella Engelska Skolan Årsta erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Elevhälsa

Vår elevhälsa arbetar för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa och förebygga ohälsa.

Plan mot kränkande behandling 

Elevhälsa

Vår elevhälsa personal

Image

Meredith Lissegårdh

Biträdande rektor (Föräldraledighet)

Image

Michael Foster

Student Care Coordinator, Socialpedagog Årskurs 8-9

Image

Maj-Britt Eriksen

Senior skolsköterska

Image

Ann-Sofie Tesdorf

Junior skolsköterska

Image

Mirela Danila

Senior skolkurator

Image

Linnea Masson

Biträdande rektor - Årskurs 4-6

Image

ryan coulter

Head of Middle School / Musiklärare

Image

Neal Powell

Socialpedagog Årskurs 6-7

Image

Elin Blomberg

SYV / Studievägledare

Image

Denise Jansson

Socialpedagog Årskurs 4-5

Tystnadsplikt

Elevhälsoteamet samarbetar med varandra, och annan skolpersonal om nödvändigt, under tystnadsplikt. Tystnadsplikten regleras av Skollagen och Patientsäkerhetslagen.