Internationella Engelska Skolan

Årsta

Internationella Engelska Skolan Årsta erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Elevhälsa

Vår elevhälsa arbetar för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa och förebygga ohälsa.

Plan mot kränkande behandling 

Elevhälsa

Vår elevhälsa personal

Image

Meredith Lissegårdh

Biträdande rektor - Student Care

Image

michael foster

Student Care Coordinator, Socialpedagog Year 8/9

Image

maj-britt eriksen

Senior skolsköterska

Image

Ann-Sofie Tesdorf

Junior skolsköterska

Image

mirela danila

Senior skolkurator

Image

linnea masson

Head of Junior School /Svenskalärare

Image

ryan coulter

Head of Middle School / Musiklärare

Image

stefanie streck

Head of Senior School / Mattelärare

Image

neal powell

Social Pedagog Year 6/7

Image

elin blomberg

SYV / Studievägledare

Image

Denise Jansson

Socialpedagog Year 4/5

Tystnadsplikt

Elevhälsoteamet samarbetar med varandra, och annan skolpersonal om nödvändigt, under tystnadsplikt. Tystnadsplikten regleras av Skollagen och Patientsäkerhetslagen.