Internationella Engelska Skolan

Umeå

Internationella Engelska Skolan Skolansnamn erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Rektor hälsar välkommen

Hej
Jag vill ta tillfället i akt och hälsa er välkomna till Internationella Engelska Skolan Umeå, där elever ges möjlighet att utvecklas och växa som människor, nå sina drömmar och framgångar. En skola där undervisning sker i ett lugnt och stöttande arbetsklimat.

Med vänliga hälsningar

Robb Cayford