Internationella Engelska Skolan

Tyresö

Välkommen till Internationella Engelska Skolan Tyresö. En trygg, lugn miljö där lärare kan undervisa och elever kan lära sig.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Elevhälsa

Vår elevhälsa arbetar för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa och förebygga ohälsa.

Vi har både en förebyggande och åtgärdande uppdrag som omfattar såväl de medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatserna. Elevhälsans personal deltar i skolans elevhälsoteam och samarbetar med övrig skolpersonal samt även med externa aktörer som till exempel landsting och socialtjänst. 

Tystnadsplikt

Elevhälsoteamet samarbetar med varandra, och annan skolpersonal om nödvändigt, under tystnadsplikt. Tystnadsplikten regleras av Skollagen och Patientsäkerhetslagen.Vad gör Skolsköterskan?

Skolsköterskan tar över skötseln av ditt barns hälsa från barnmottagningen (BVC) och följer det svenska barnhälsoprogrammet. Detta är frivilligt för ditt barn att komma till skolsköterskan.

Skolsköterskor främjar en hälsosam livsstil (sömnrutiner, träning och hälsosamma matval) och förebygger sjukdom hos elever i skolåldern. Skolsköterskans mål är att stödja barn och unga i att göra hälsosamma livsstilsval, så att de kan nå sin fulla potential och njuta av livet.

Skolsköterskor arbetar över utbildning och hälsa och tillhandahåller en länk mellan skolan, hemmet och samhället. Deras mål är att förbättra barns och ungas hälsa och välbefinnande.

Skolsköterskan uppmuntrar till en god relation med eleverna och är en bekant person för eleverna. Skolsköterskan är en lätt person att vända sig till när det behövs, men eleverna kan också prata med vilken personal som helst. Skolsköterskan bygger ofta relationen med eleven vid hälsosamtal, hälsouppföljningar och vaccinationer. Varje möte och samtal är ett tillfälle att lära eleven hur man bäst tar hand om sig själv i en rad olika frågor som hantering av huvudvärk, magsmärtor ETC.

Arbetstider - Måndag till Fredag från 08.00 till 16.00

Ms Kemter (skolsköterska för År 4, 5 & 6) 

Lisette.kemter.tyreso@engelska.se 

Ms Hinchy (skolsköterska för År 7, 8 & 9) 

samantha.hinchy.tyreso@engelska.se 

Vi följer det nationella barnhälsoprogrammet

År 4: Hälsosamtal

Vi pratar om skolan, om relationer med klass kamraterna, kost, fysisk aktivitet och de potentiella hälsoproblemen samt annat som eleven vill ta upp. Alla elever uppmanas att fylla i en hälsoenkät innan de träffar skolsköterskan.
Kontroll och dokumentation av längd, vikt, rygg och syn.

År 5: Vaccination

Alla elever erbjuds vaccination med Gardasil 9 mot HPV; mänskligt papillomvirus. Det är en vaccination under höstterminen och en på vårterminen.

År 6: Hälsokontroll

Kontroll och dokumentation av längd, vikt och rygg.


Åk 7: Uppföljningar vid behov

Vissa barn behöver en uppföljning av sin längd, vikt, syn eller annat. Dessa uppföljningar gör vi löpande.

Åk 8: Hälsosamtal och vaccinationer för alla elever

Vi pratar om skolan, relationer till klass kamraterna, kost, fysisk aktivitet, potentiella hälsoproblem och annat som eleven vill ta upp.

Kontroll och dokumentation av längd, vikt och rygg.

Alla elever i årskurs 8 rekommenderas att ta sin 5:e vaccination (boosterdos) av difteri, stelkramp, pertussis (kikhosta).

Åk 9: Uppföljningar vid behov.

Vissa barn behöver en uppföljning av sin längd, vikt, syn eller annat. Dessa uppföljningar gör vi löpande.

 


Våra Skolkuratorer


Ms Nilsson för År 4,5 & 6

sophie.nilsson.tyreso@engelska.se 

Ms Hertzman Ericson för År 7,8 & 9 

lena.hertzman-ericson.tyreso@engelska.se