Internationella Engelska Skolan

Sundbyberg

Internationella Engelska Skolan Sundbyberg erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2024 mars 08

Nyhetsbrev Från Rektor

Principal's Monthly Newsletter.

Images

Hej alla vårdnadshavare! 


Tack för ett positivt välkomnande från många av er, både via mejl, telefon och även här på plats. Det känns bra att påbörja äventyret här på IES Sundbyberg med alla trevliga elever och ambitiösa lärare. Övriga i min ledningsgrupp (Management) består av Mr Pourakbar, Biträdande rektor för Senior School som också nyss börjat, Mrs Backman Biträdande rektor för Junior School samt Academic Manager, Jonathan Hull.

Senaste veckan har två lärare återkommit till arbetet och ytterligare en kommer tillbaka nästa vecka. Detta gör ju att eleverna får sina lärare åter och får en professionell undervisning utan vikarier. Vi har schemalagt mer personal i korridorer för att vara närvarande och bygga relationer med eleverna.

Nytt för den här terminen är att lärarna kommer att ha betygskonferenser nu i mars, en vecka innan utvecklingssamtalen. Detta för att mentorerna ska ha fullständig insikt i deras mentorselevers skolgång och kunna ge er vårdnadshavare så bra information som möjligt under utvecklingssamtalen. Dessutom ger det viktig information till elevhälsan, speciallärarna och oss i skolledningen för att se över vårt arbete och stöd till eleverna. Detta för att få samtliga elever att nå målen i slutändan. Kom ihåg att boka era tider till utvecklingssamtalen som kommer att ske på skolan 27-28 mars.

Jag deltar i samtliga elevrådsmöten och det är så trevligt att se att representanterna är aktiva och har många olika förslag. Vi ser till att så mycket som möjligt av deras önskemål tillgodoses, som till exempel Alla hjärtans-dag-aktiviteterna, temadagar i matsalen, inköp av bollar till raster, fotbollsturneringar, museibesök m.m. Skolan ska vara en lärorik och intressant plats för våra elever.

Jag hoppas att vi ses nu på onsdag då vi har Parent Café tillsammans med Polisen, socialtjänsten och Fältarbetarna. Föräldraföreningen, PTA, säljer fika för insamling till årskurs 8. Vi kommer att vara i matsalen från klockan 17-19.

Onsdagen 24 april har vi även ett Öppet Hus som vi kallar “Academic Showcase” mellan kl.16:30-18:30 där ni familjer har möjlighet att se vad era barn åstadkommit hittills på terminen. Vi har även bjudit in elever som ska börja nästa år och även de som står i kö till vår skola. Hoppas att få träffa så många som möjligt av er den kvällen. 

Följ oss gärna på vår Instagram- och Facebooksida. Sök på IES Sundbyberg så ska du hitta oss och därmed se vad som händer på skolan.

Med vänlig hälsning,

Johanna Bohlin, rektor