Internationella Engelska Skolan

Staffanstorp

Internationella Engelska Skolan Staffanstorp är en tvåspråkig F-9 skola som erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära.

Ansök Digital rundtur

OM VÅR SKOLA

Elevhälsa

Vår elevhälsa arbetar för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa och förebygga ohälsa.

Vi har både en förebyggande och åtgärdande uppdrag som omfattar såväl de medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatserna.

Elevhälsans personal deltar i skolans elevhälsoteam och samarbetar med övrig skolpersonal samt även med externa aktörer som till exempel landsting och socialtjänst.

Tystnadsplikt

Elevhälsoteamet samarbetar med varandra, och annan skolpersonal om nödvändigt, under tystnadsplikt. Tystnadsplikten regleras av Skollagen och Patientsäkerhetslagen.

Du kan hitta information om de olika funktionerna i våra elevhälsoteam på organisationens hemsida, här

Telefonnummer

Skolkurator (Dylan Mangori): +46 70-143 77 42
Skolsköterska (My Arrhagen): +46 70-634 94 72

Elevhälsa

Karolina Larsson

Speciallärare F-3

Liudmila Yunina

Speciallärare år 4-7

Parthena Nikitidou

Specialpedagog år F-3

Gunilla Pook

Specialpedagog år 4-7

Karin Zander

Studie- och yrkesvägledare (SYV)