INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Södra Änggården

Internationella Engelska Skolan Södra Änggården är en tvåspråkig skola som strävar efter att ge varje elev förutsättningar att nå högt ställda kunskapsmål och navigera i en internationell miljö, oavsett bakgrund.

Ansök Digital Rundtur

Om vår skola

Bibliotek

Vårt bibliotek är en välkomnande och lugn plats dit eleverna kan komma för att läsa, studera eller göra sina läxor

Images

Vårt bibliotek blir en välkomnande och lugn plats dit eleverna kan komma för att läsa, studera eller göra sina läxor. 

Vi kommer att ha ett stort utbud av böcker och information som vi regelbundet uppdaterar, liksom datorer som eleverna kan använda sig av i akademiskt syfte. 

Vår bibliotekarie ska finnas tillgänglig för att hjälpa eleverna hitta det material de söker, besvara frågor, uppdatera biblioteket och, naturligtvis, låna ut böcker. 

Om du vill föreslå en bok som skulle kunna bli ett bra tillskott till vår samling är det bara att kontakta bibliotekarien.