Kan jag få en plats även om jag inte står först i kön?

Vi går efter principen "först till kvarn", dvs den som stått längst i kön får först plats, eftersom det enligt vår bedömning är mest rättvist för alla.

Men om ditt barn har ett syskon som går i vår skola och om de kommer gå i vår skola samtidigt, kan ert barn få syskonförur. Kryssa i så fall i rutan för syskonförtur i ansökningsformuläret och ange syskonets svenska personnummer.