INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Södertälje

Internationella Engelska Skolan Södertälje är en tvåspråkig F-9 skola med en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära sig.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Kategori

Antagning

Frågor om hur man ansöker, vad som händer härnäst och hur vi genomför vårt intag

Du ansöker genom att följa dessa tre steg:

  1. Klicka på länken: anslut dig till kön.
  2. Länken går direkt till köformuläret för vår skola, IES Södertälje. Varje IES-skola har sin egen kö. Du kan ställa ditt barn i kö från och med 1 februari året efter de är födda.
  3. Fyll i formuläret med personuppgifter och kontaktinformation så att vi kan hålla kontakten med dig och låta dig veta om en plats blir tillgänglig.

Du kan endast skicka in en ansökan via hemsidan om ditt barn har ett svenskt personnummer. Om ditt barn inte har det, vänligen kontakta oss via info.sodertalje@engelska.se så ska vi hjälpa dig.

Eftersom IES skolor finansieras via skolpengen kan vi enbart erbjuda plats till elever som är bosatta i Sverige. Du kan ansöka till oss om ditt barn har svenskt personnummer, även om ni inte flyttat tillbaka till Sverige ännu.

Om ditt barn ännu inte har ett personnummer men ska flytta till Sverige och vill ansöka om plats, så ber vi dig kontakta oss via info.sodertalje@engelska.se.

Vi går efter principen först i kö får först plats, eftersom det enligt vår bedömning är mest rättvist för alla. Vi tillämpar syskonförtur i möjligaste mån i de fall då det redan finns ett barn i familjen, och syskonen kommer att gå i skolan samtidigt. Kryssa i så fall i rutan för syskonförtur i ansökningsformuläret och ange syskonets svenska personnummer. 


Ett antal av IES skolor har anmält sig hos Skolinspektionen för en möjlighet att dedikera ett begränsat antal platser i kön för elever som varit bosatta i landet i mindre än två år, sk. särskild kvot, som regleras i förordning (2022:222) om särskild kvot i fristående skolor. Dessa skolor har möjlighet att prioritera nyanlända i kön. Inskrivning i skolan beror på tillgängliga lediga platser i respektive årskurs. Vänligen kontakta skolan som ni vill ansöka till för mer information och för att få reda på om skolan anmält sig för denna möjlighet.

Vanligtvis påbörjar vi antagningen för nästa års hösttermin i under hösten året innan. Antagningsprocessen tar olika lång tid beroende på hur snabbt vi får svar från de familjer som blivit erbjudna en plats.

Om en elev lämnar skolan under läsåret kommer vi att erbjuda den platsen till barnet som är näst i kön, detta kan hända när som helst.

Vi förstår att att du vill få besked om ditt barn har fått plats så snabbt som möjligt, men det är svårt att ge ett precist svar innan skolan har avslutat antagningsprocessen. Vi erbjuder platser baserat på det datum då eleven anslutit sig till kön, men vi tar också hänsyn till syskonförtur.

Om du har blivit erbjuden en plats och tackar nej förlorar du din plats och erbjudandet går istället vidare till nästa person i kön. Om du senare bestämmer att du vill ha en plats måste du ansöka på nytt.

OBS! Om du blivit erbjuden en plats inför höstterminen 2022 kommer du få valmöjligheten att flytta din ansökan till en annan termin.

Kontakta oss via info.sodertalje@engelska.se och ange ditt barns personnummer eller kö-ID (finns på bekräftelsen du fick när du gjorde ansökan) samt vilken information du vill ändra.

Varje skola har sin egen kö och det är inte möjligt att flytta mellan dem. Det är däremot möjligt att stå i kö till flera skolor.

På vår hemsida finns en lista på alla våra befintliga skolor. Där finns också en lista över de skolor som vi kommer att öppna och som det går att ställa sig i kö till. Är du intresserad av plats om IES öppnar en skola på din ort? Skicka en skicka e-post till info@engelska.se och be att få din emailadress registrerad på listan så meddelar vi dig om och när det blir aktuellt.

Nej, ditt barn måste inte klara av något prov eller test för att bli antagen till en av våra skolor. Platserna fördelas efter "först till kvarn" principen, där där barnet som stått längst i kön är först att bli erbjuden en plats.