Internationella Engelska Skolan

Sigtuna

Internationella Engelska Skolan Sigtuna erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från åk F-9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Träffa våra lärare

All vår personal jobbar för att skapa den bästa inlärningsmiljön i skolan

Ledningsgrupp

Image

Sandy Schäfer

Rektor

Rektor till Internationella Engelska Skolan i Sigtuna

Image

Aaron Wallace

Biträdande Rektor

Biträdande Rektor - Förskola till Åk3

Image

Paul Clement

Biträdande Rektor

Biträdande Rektor - Åk4 - til Åk9

Image

Matthew Collins

Elevhälsoteamet Koordinator

Ledarskap, Avdelsningschef elevhälsoteamet

Ämnesansvariga

Image

Liesel Toss

Lärare

Avdelningschef Matematik, matematik lärare

Image

Jamie Mackinnon

Lärare

Avdelningschef naturorienterade ämnen, naturoreinterade ämnen 

Image

Brittany Barrowcliffe

Lärare

Avdelningschef Engelska, Naturorienterade ämnen lärare

Image

Cecilia Iskander

Lärare

Avdelningschef samhällsorienterande ämnen, avdelningschef svenska, samhällsorienterande ämnen lärare, svenska lärare, svenska som andra språk lärare

Image

Clayton Duggan

Lärare

Avdelningschef estestik och musik lärare

Årskursansvariga

Image

Caroline Bassett

Lärare

Ansvar för år 4 & 5, Matematik och Engelska Lärare

Image

Rene Botha

Lärare

Ansvar för år 6 & 7, Matematik Lärare

Image

Brian McSkane

Lärare

Ansvar för år 7, Bild Lärare

Image

Jessica Österman

Elevhälsoteamet

Ansvar för år 9, Medlem I elevhälsoteamet

Lärare

Förskola - Åk3

Image

Lotta Rosenquist

Lärare

Förskoleklass lärare

Image

Ann Smeeton-Wilkinson

Lärare

Årskurs 3 lärare

Image

Carolina Ölmefors

Lärare

Förskoleklass lärare

Image

Viktor Brask

Lärare

Årkurs 2 Lärare 

Image

Sophia Bosson Ankarcrona

Specialpedagog

Speciallärare, medlem i elevhälsöteamet

Image

Sylvianne Bergman

Lärare

Moderna språk lärare, schoolsoft administratör

Sabrina Lindgren

Lärare

Årskurs 3 lärare

Image

Maria Safar

Lärare

Årkurs 2 Lärare

Image

Sofia Fellin

Lärare

Årkurs 1 Lärare

Image

Elin Rushworth

Lärare

Årkurs 1 Lärare

Image

Chez Bassett

Lärare

Engelska och Slöjd Lärare

Image

Gölin Swessar

Lärare

Förskola - Åk4 SVA Lärare

Lärare

Åk 4 - 9

Image

Clayton Duggan

Lärare

Avdelningschef estestik och musik lärare

Image

Pia Frödin

Lärare

Avdelningschef morderna språk,
lärare moderna språk,
Hem-och konsumentkunskap

Image

Brian McSkane

Lärare

Ansvar för år 7, Bild Lärare

Image

Sheephali Rajput

Lärare

Slöjd lärare, naturorienterade ämnen lärare

Image

Disha Saxena

Lärare

Slöjd lärare

Image

Dadrian Williams

Lärare

Idrotts och hälsa lärare

Image

Caroline Bassett

Lärare

Ansvar för år 4 & 5, Matematik och Engelska Lärare

Image

Rene Botha

Lärare

Ansvar för år 6 & 7, Matematik Lärare

Image

Liesel Toss

Lärare

Avdelningschef Matematik, matematik lärare

Image

Brittany Barrowcliffe

Lärare

Avdelningschef Engelska, Naturorienterade ämnen lärare

Image

Robyn Louw

Lärare

Lärare i Matematik och Vetenskap

Image

Isak Beer

Lärare

Idrötts och hälsa Lärare

Image

Jamie Mackinnon

Lärare

Avdelningschef naturorienterade ämnen, naturoreinterade ämnen 

Image

Kellie Boersma

Lärare

Moderna språk lärare

Image

Nicholas Bassett

Elevassistent

Elevassistent och medlem i elevhälsoteamet

Image

Helena Bertilsköld

Lärare

Samhällsorienterade ämnen lärare 

Image

Pia Bolander

Specialpedagog

Speciallärare

Image

Cecilia Iskander

Lärare

Avdelningschef samhällsorienterande ämnen, avdelningschef svenska, samhällsorienterande ämnen lärare, svenska lärare, svenska som andra språk lärare

Image

Mohammed Jeilani

Lärare

Naturorientarade ämnen och matematik lärare

Image

Areerat Khampira

Lärare

Samhällsorienterade ämnen lärare, svenska lärare

Image

Leona Marini

Lärare

Svenska och svenska som andra språk lärare

Image

Karin Ringblom

Lärare

Svenska och Svenska som andra språk lärare 

Image

Eli Safar

Lärare

Samhällsorienterade ämnen lärare

Image

Lou Van Wyk

Lärare

Engelska lärare

Image

Sarah Viljoen

Lärare

Engelska lärare, matematik lärare, musik lärare

Image

Fahima Haider

Lärare

Modernaspråk lärare

Image

Astor Gunnarsson

Lärare

Svenska Lärare

Fritids

Image

Taylor Cater

Fritids Ledare

Avdelningschef fritidshemet

Image

Anton Fosberg

Fritids

Fritidspersonal

Hannes Bleymann

Fritids

Fritidspersonal

Image

Marius Botha

Elevassistent

Elevassistent och fritidspersonal

Image

Zusette Botha

Fritids

Fritidspersonal

Image

Marie Djerf

Elevassistent

Elevassistent och fritidspersonal

Image

Katrin Gustafsson

Fritids

Fritids personal

Kelsey Martin

Fritids

Fritidspersonal

Kornelia O' Leary

Fritids

Fritids Personal

Elevhälsoteamet

Image

Matthew Collins

Elevhälsoteamet Koordinator

Ledarskap, Avdelsningschef elevhälsoteamet

Image

Ingela Lennerstrand

Skolsköterska

Skolsköterska

Image

Eva Sedig

Skolsköterska

Skolsköterska

Image

Jessica Österman

Elevhälsoteamet

Ansvar för år 9, Medlem I elevhälsoteamet

Image

Sophia Bosson Ankarcrona

Specialpedagog

Speciallärare, medlem i elevhälsöteamet

Image

Mark Redfern

Elevutveckling Koordinator

Elevutveckling Koordinator förskoleklass till årskurs 3, medlem i elevhälsoteamet och specialpedagog

Image

Nicholas Bassett

Elevassistent

Elevassistent och medlem i elevhälsoteamet

Image

Pia Bolander

Specialpedagog

Speciallärare

Admin Personal

Image

Lia Österman

Elevadministratör

Image

Berenice Wilson

SYV

Studie och yrkesvägledare

Image

Patricio Donoso

IT-Representant & Vaktmästare

Image

Feng Li

Ekonom

Skolekonom

Image

Dafni Österman

Bibliotekarie

Anna Skölderud

Receptionist