Internationella Engelska Skolan

Sigtuna

Internationella Engelska Skolan Sigtuna erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från åk F-9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2023 mars 13

Bryta ner gängkulturen: Polisens tips för elever.

Idag välkomnade IES Sigtuna den lokala polisen som höll ett insiktsfullt föredrag för elever i år 7-9.

Images

Joar och John, Sigtuna lokalpolis

Poliserna pratade om hur vardagen som lokala poliser kan se ut och grävde djupare i gängkultureb och i gängvåld bland ungdomar i Sigtuna kommun. 


Med utgångspunkt i sin erfarenhet av att hantera gäng lyfte poliserna fram två nyckelfaktorer som driver unga människor att gå med i gäng: lockelsen av snabba pengar och glamouriseringen av ligistlivet i modern underhållning, särskilt i svenska rapvideos.


John och Joar målade dock upp en dyster bild av gängets livsstil och varnade eleverna för dess faror samt hur det påverkar gängmedlemmarnas familjer negativt. De lever i ständig rädsla för vedergällning och våld, vilket gör att de inte kan leva ett uppfyllt liv. En del har till och med tvingats flytta från Sverige för sin säkerhet.

Samtalet avslutades med praktiska steg för eleverna att följa om de kontaktas för att gå med i ett gäng. Det var en ögonöppnande och informativ övning.