Lämnar många elever Internationella Engelska Skolan för att det är svårt att lära sig använda det engelska språket?

Familjer som väljer vår skola är medvetna om att vissa ämnen har Engelska som undervisningsspråk, vilket är något som tilltalat dem. 


Elever på vår skola tycker om att tala Engelska och lära sig av lärare från en rad olika Engelsktalande länder. Naturligtvis är det ofta svårt att lära sig ett nytt språk och tar tid och tålamod men i den här miljön är det lättare att lyckas. Processen att lära sig det engelska språket ska ses som ett användbart redskap hellre än ett hinder. 


Unga barn har en fantastisk förmåga för att lära sig språk. Med hjälp från utomordentliga lärare, och föräldrastöd, har vi haft stor framgång i hjälpandet av eleverna med att bli tvåspråkiga enda sedan vi började undervisa på engelska år 1993.