Internationella Engelska Skolan

Östersund

Internationella Engelska Skolan Östersund erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Våra skolor tenderar att ha liknande demografi som kommunen runt dem. På IES Östersund har vi elever som kommer från hela jämtlandsområdet och både elever och anställda tillför stor mångfald till vår skola.

Man kan börja på IES oavsett vilken nivå av språket barnet har kännedom om. Halva vår utbildning genomförs på engelska, och våra lärare har god erfarenhet av att lära barnen att hantera språket allt eftersom. 


Våra elever lär sig att behärska det engelska språket fort. I klass F-3 introducerar vi engelska gradvis och ger eleverna redskapen att lyckas på deras lektioner genom det engelska språket.

Familjer som väljer vår skola är medvetna om att vissa ämnen har Engelska som undervisningsspråk, vilket är något som tilltalat dem. 


Elever på vår skola tycker om att tala Engelska och lära sig av lärare från en rad olika Engelsktalande länder. Naturligtvis är det ofta svårt att lära sig ett nytt språk och tar tid och tålamod men i den här miljön är det lättare att lyckas. Processen att lära sig det engelska språket ska ses som ett användbart redskap hellre än ett hinder. 


Unga barn har en fantastisk förmåga för att lära sig språk. Med hjälp från utomordentliga lärare, och föräldrastöd, har vi haft stor framgång i hjälpandet av eleverna med att bli tvåspråkiga enda sedan vi började undervisa på engelska år 1993.

På IES Östersund från årskurs 6-9 har våra elever möjlighet att lära sig Spanska, Franska och Tyska. Moderna språk är en del av ett vanligt schema på Svenska skolor och därför förväntas alla elever studera ett tredje språk. Eleverna vägleds i deras beslutsfattande under vårterminen i årskurs 5.

Våra skolor är tvåspråkiga och vi tror på vikten av att lära sig behärska båda språken, vilket är anledningen till att hälften av undervisningen genomförs på Svenska. Det Engelska språket är nyckeln till världen men det viktigt att eleverna också bemästrar det Svenska språket, vilket är ett viktigt redskap för någon som vill leva, arbeta och integreras i det Svenska samhället. 


Resultaten i de nationella proven i Svenska för IES elever är också över det nationella genomsnittet, som de även är i de andra kärnämnena, vilket visar att våra elever behärskar båda språken.

Vi firar den Svenska kulturen samtidigt som vi plockar delar av traditioner från andra Engelsktalande länder -  såsom vårt hus-system och att eleverna har på sig traditionella examenskläder och examen hattar när de går ut 9:an.    

Lärare som flyttar till Sverige för att undervisa hos oss kommer ofta med lite, eller ingen kunskap i det Svenska språket. Dock tar det inte lång tid för dem att börja få en grundläggande förståelse för språket. Det är vanligt för elever på vår skola att hjälpa Engelskspråkiga lärare med deras språkkunskap i svenska.


Föräldrar ska meddela oss om det är nödvändigt att enbart prata svenska under deras STP (Student, Teacher, Parent)- möten. Om du talar ett annat språk hemma och behöver en tolk under STP-mötena är det viktigt att meddela i förväg för att göra det möjligt.  

Maxantalet av elever i en klass varierar beronde på elevernas ålder. 

 

Klasstorlekarna i IES Östersund är:

Förskoleklass- 3:e klass: Maximalt 28 elever/klass

4:e klass- 8:e klass: Maximalt 32 elever/klass

All vår undervisande personal följer riktlinjerna och råden som Skolverket tillhandahåller så att varje barn från årskurs 4 till 9 får rättvisa och korrekta terminsbetyg. Vi använder SchoolSoft som vårt främsta kommunikationsmedel. På denna digitala plattform kan elever och vårdnadshavare se vilka ämneskunskapskrav eleven har uppnått och även läsa råd om vilka steg som behöver tas för att utvecklas. Våra lärare är utbildade att använda material från elevens arbeten under läsåret genom en mängd olika bedömningssätt. Våra Heads of Department leder sina lärare i gemensamma diskussioner så att betygen kan ges utifrån alla tillgängliga bevis.

Elever förväntas vara riktigt klädda för idrottslektionerna. Det innebär kläder som är bekväma och anpassade för aktivitet. Idrottslärare meddelar i förväg om aktiviteter kommer vara inomhus eller utomhus. Stabila skor med stängda tår är ett krav (helst träningsskor/ sneakers). Elever förväntas duscha efter fysisk aktivitet så eleverna ska också ta med handduk och duschartiklar. Det är mycket hjälpsamt om allt är märkt så att bortglömda saker kan återlämnas till ägaren. 

Eleverna får sina scheman på den första dagen av skolan när de träffas med sina mentorsgrupper. Klass-schemat finns också tillgängligt på SchoolSoft för elever och vårdnadshavare.