Hur många elever är det i varje klass i IES Östersund?

Maxantalet av elever i en klass varierar beronde på elevernas ålder. 

 

Klasstorlekarna i IES Östersund är:

Förskoleklass- 3:e klass: Maximalt 28 elever/klass

4:e klass- 8:e klass: Maximalt 32 elever/klass