Hur kan jag hitta mitt barns schema?

Eleverna får sina scheman på den första dagen av skolan när de träffas med sina mentorsgrupper. Klass-schemat finns också tillgängligt på SchoolSoft för elever och vårdnadshavare.