Vi har förstått att vi får regelbundna rapporter om hur det går för vårt barn redan från årskurs fyra. Hur fungerar detta?

Vi övervakar era barns utveckling kontinuerligt under året och tillhandahåller skriftliga bedömningar av deras utveckling till föräldrar och vårdnadshavare . På IES Östersund betygsätter vi alla elever från årskurs 4-9. Betygen ges ut vid höstterminens och vårterminens slut. Alla elever (F-9) får i mitten av terminen sammanfattnings information.  Detta informerar eleverna och deras vårdnadshavare huruvida de når sina mål för sin ålder eller inte.  Om eleverna inte lyckas visa  att de har tillräckliga kunskaper i ett ämne, då kommer lärarna att skicka ut en ämnes varning och ge specifik information om vad eleven behöver göra för att ämnes varningen ska tas bort.


Alla F-3 elever och föräldrar får regelbunden respons om utvecklingen under utvecklingssamtal och via SchoolSoft, men betyg sätts inte i dessa årskurser.


Student-Teacher-Parent utvecklingssamtal (STPs) hålls två gånger per år. Eleverna slutför målsättningsformuläret med deras mentorer före utvecklingssamtalen och vi uppmuntrar eleverna att prata med sina vårdnadshavare om dessa. Det möjliggör för vårdnadshavarna att ha tid till att diskutera med deras barn gällande utvecklingen de har gjort under terminen. Vårdnadshavarna bokar STP-mötestiden genom SchoolSoft. Mötena hålls endera fyskiskt eller digitalt beroende på de senaste Covid riktlinjerna. Mötet fokuserar på elevens återblick på de tidigare målen och är en tid för eleven att sätta upp en ny plan för hur de ska jobba mot deras nya smarta val med hjälpa sin/sina vårdnadshavare och mentorer.