Internationella Engelska Skolan

Östersund

Internationella Engelska Skolan Östersund erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Du kommer att ha regelbunden kontakt med ditt barns mentor, de kommer att vara den mest användbara kontakten mellan dig och de andra anställda på skolan. Om du behöver komma i kontakt med en specifik lärare, kontakta gärna vår receptionist på info.ostersund@engelska.se eller 063-778071.

Vi undervisar elever med särskilda behov. Internationella Engelska Skolan är en inkluderande skola där alla är välkomna. Vi ber föräldrar höra av sig så fort som möjligt angående särskilda behov, eller behov av särskilt stöd så att vi kan planera effektivt och säkerställa att lämpliga resurser finns för att hjälpa ditt barn att utvecklas. 

Klädkod är inte ett begrepp som vi använder inom IES. Våra ordningsregler, som upprättas i enlighet med skollagen och uppdateras årligen i samråd med elevrådet, omfattar inte elevernas klädsel.

Vi övervakar era barns utveckling kontinuerligt under året och tillhandahåller skriftliga bedömningar av deras utveckling till föräldrar och vårdnadshavare . På IES Östersund betygsätter vi alla elever från årskurs 4-9. Betygen ges ut vid höstterminens och vårterminens slut. Alla elever (F-9) får i mitten av terminen sammanfattnings information.  Detta informerar eleverna och deras vårdnadshavare huruvida de når sina mål för sin ålder eller inte.  Om eleverna inte lyckas visa  att de har tillräckliga kunskaper i ett ämne, då kommer lärarna att skicka ut en ämnes varning och ge specifik information om vad eleven behöver göra för att ämnes varningen ska tas bort.


Alla F-3 elever och föräldrar får regelbunden respons om utvecklingen under utvecklingssamtal och via SchoolSoft, men betyg sätts inte i dessa årskurser.


Student-Teacher-Parent utvecklingssamtal (STPs) hålls två gånger per år. Eleverna slutför målsättningsformuläret med deras mentorer före utvecklingssamtalen och vi uppmuntrar eleverna att prata med sina vårdnadshavare om dessa. Det möjliggör för vårdnadshavarna att ha tid till att diskutera med deras barn gällande utvecklingen de har gjort under terminen. Vårdnadshavarna bokar STP-mötestiden genom SchoolSoft. Mötena hålls endera fyskiskt eller digitalt beroende på de senaste Covid riktlinjerna. Mötet fokuserar på elevens återblick på de tidigare målen och är en tid för eleven att sätta upp en ny plan för hur de ska jobba mot deras nya smarta val med hjälpa sin/sina vårdnadshavare och mentorer.

En del av vårt löfte till familjer är att tillhandahålla en trygg och lugn miljö där alla kan fokusera på utlärning och inlärning. En ordningsam miljö är något som alla våra elever måste hjälpas åt att upprätthålla, genom att uppträda respektfullt och förstå att skolan är deras arbetsplats. Elever har rätt att förvänta sig att alla runt omkring dem följer reglerna. Dessa regler är satta av rektorn efter diskussion med elevrådet och personalen. Se skolans regler här.

Våra skolor följer samma läsårstider som sina hemkommuner, och det formar basen för vår planering. Eventuella skillnader, såsom personal-träningsdagar, finns noterade i SchoolSofts skolkalender i början av terminen.

Vi har höga akademiska förväntningar och tror att hemläxor är ett användbart redskap för att hjälpa elever utveckla sin inlärningsförmåga. Hemläxor behöver inte vara skriftligt arbete utan kan vara en tankeuppgift, något att diskutera hemma eller en forskningsuppgift. Elever får hemläxor varje vecka, men tiden som krävs kommer variera beroende på ålder, ämne och elev.

Många elever är aktiva i elevrådet, vilket är framröstat i början av varje läsår (2 elever från varje mentorsklass). Vårt 4-8 elevråd är lett av vår biträdande rektor och årskurs F-3 elevråd är lett av vår skolkurator. Vi har också ett matråd och en elevidrottskommité. 

De flesta av våra skolor har en aktiv föräldrar-lärar-förening (PTA). På grund av Covid-19 har vi inte kunnat starta upp vår förening på IES Östersund ännu men för att läsa mer om den, klicka här.

Hur våra elever kommer till och från skolan är upp till deras föräldrar och vårdnadshavare. Vissa elever använder sig av lokaltrafiken, vissa går eller cyklar och andra blir skjutsade av sina föräldrar/vårdnadshavare.

Nej, skolan förser inte eleverna med sina egna busskort. Busskort får man från Östersunds Kommun om man är skriven i Region Jämtland Härjedalen.

Vårt mål är att förse alla våra elever med en utbildning av högsta kvalitet, och vi värdesätter din feedback.

Klicka här för att lära dig mer om vår klagomålsprocess och för att skicka in ett klagomål, via IES centrala hemsida

Elever får inte använda sina personliga telefoner i skolan. Om elever väljer att ta med sig sin telefon till skolan förväntas de låsa in den i sitt skåp i början av dagen och först ta fram den när de går hem. F-3-elever har inga personliga skåp och därför måste de, om de har en telefon med sig, lämna in den i receptionen i början av varje dag och hämta den först när de går hem. Om en elev har en smartklocka får de bara använda den för att se klockan, och behöver sättas på flygläge. Om du behöver nå ditt barn under skoltid, ring receptionen, mentor eller fritids så kontaktar de ditt barn åt dig. Om ditt barn behöver kontakta dig medan de är i skolan kan de prata med en personal som hjälper till.

Nej, alla skåp har ett inbyggt kodlås. Endast elever i årskurs 4-9 har egna skåp.

Elever uppmuntras att komma till skolan och vara förberedda för alla sina lektioner under dagen. Alla elever får en ryggsäck och pennfodral Som det står “Internationella Engelska Skolan Östersund” på - dessa ska vara tydligt uppmärkta med namn och hanteras varsamt för att säkerställa att de kan användas under hela tiden på IES. Eleverna kommer att få grundläggande skrivmaterial i skolan, vill eleverna ta med eget så är dem välkomna att göra det.


Alla elever får en frukt  och skollunch varje dag och vi har en policy för att ingen medhavd mat/frukt/snacks får tas med till skolans område. Alla elever uppmanas att ta med sig en egen vattenflaska som är tydligt uppmärkt med elevens namn. Fritidselever kan äta frukost och mellis varje dag om behovet finns. (kontakta Fritids för mer information.) 


De dagar som eleverna har idrott ska dem ta med sig lämpliga kläder för det aktuella aktiviteten


F-5-elever är utomhus under sina raster och det är därför mycket viktigt att eleverna har lämpliga utomhuskläder med sig. Alla utomhuskläder behöver vara märkta med barnets namn.

Varje dag får IES personal och elever njuta av god mat tillsammans i vår rymliga skolmatsal. Ett vegetariskt alternativ finns alltid tillgängligt och kökspersonalen har inga problem med att tillgodose eventuella allergier. Om ditt barn har andra kostpreferenser, kontakta skolsköterskan och fyll i kost formuläret. Skollunchen är självklart kostnadsfri.

Alla elever äter med sin mentorsgrupp i matsalen och lunchen serveras mellan 10:40-12:45 varje dag.