Kan barn som har särskilda behov gå på IES?

Vi undervisar elever med särskilda behov. Internationella Engelska Skolan är en inkluderande skola där alla är välkomna. Vi ber föräldrar höra av sig så fort som möjligt angående särskilda behov, eller behov av särskilt stöd så att vi kan planera effektivt och säkerställa att lämpliga resurser finns för att hjälpa ditt barn att utvecklas.