Får eleverna läxor?

Vi har höga akademiska förväntningar och tror att hemläxor är ett användbart redskap för att hjälpa elever utveckla sin inlärningsförmåga. Hemläxor behöver inte vara skriftligt arbete utan kan vara en tankeuppgift, något att diskutera hemma eller en forskningsuppgift. Elever får hemläxor varje vecka, men tiden som krävs kommer variera beroende på ålder, ämne och elev.