På vilket sätt är eleverna delaktiga i besluten på skolan?

Många elever är aktiva i elevrådet, vilket är framröstat i början av varje läsår (2 elever från varje mentorsklass). Vårt 4-8 elevråd är lett av vår biträdande rektor och årskurs F-3 elevråd är lett av vår skolkurator. Vi har också ett matråd och en elevidrottskommité.