Jag har hört att det finns strategier för att upprätthålla de höga förväntningar på disciplin på er skola. Vad innebär det?

En del av vårt löfte till familjer är att tillhandahålla en trygg och lugn miljö där alla kan fokusera på utlärning och inlärning. En ordningsam miljö är något som alla våra elever måste hjälpas åt att upprätthålla, genom att uppträda respektfullt och förstå att skolan är deras arbetsplats. Elever har rätt att förvänta sig att alla runt omkring dem följer reglerna. Dessa regler är satta av rektorn efter diskussion med elevrådet och personalen. Se skolans regler här.