Internationella Engelska Skolan

Östersund

Internationella Engelska Skolan Östersund erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Föräldraförening (PTA)

En aktiv föräldraförening (Parent Teacher Association, PTA) kan bidra på ett positivt sätt till skolans vardag

Vårt PTA (Parent Teacher Association) är en liten, självstyrande grupp bestående av föräldrar och de anställda på IES Östersund. Medlemmarna av PTA bör dela ett intresse i att stötta skolan, dess elever samt de anställda. Kommittén kommer att mötas en eller två gånger per termin och välkomna nya föräldrar och vårdnadshavare till att delta. Meningen med mötena är att de ska vara ett kreativt utrymme där medlemmarna har möjlighet att föreslå och planera roliga event som kommer att stötta skolans kultur och ethos. Till exempel, arrangera och sköta skoldiscon och samt matlagning/grillning för utomhusaktiviteter. Mötena kommer att vara öppna för alla föräldrar av IES Östersunds elever att delta i. Alla anställda kan också delta i PTA och en medlem från ledningen kommer att vara med på mötena.


Genom PTA, jobbar föräldrar och anställda tillsammans för att samla in pengar för extra utrustning och resurser vilket kommer att förbättra skolans möjligheter till mera inköp av material/produkter för eleverna på hela skolan. Det här uppnås genom ett antal sociala event under året.


Att gå med i PTA är en god möjlighet för dig att möta nya föräldrar och vara en del av teamet som ger ännu mer värde till IES Östersunds upplevelse.