Internationella Engelska Skolan

Östersund

Internationella Engelska Skolan Östersund erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Förskoleklass och lågstadie på IES

På Internationella Engelska Skolan erbjuder vi skolgång från förskoleklass. Hos oss introduceras barnen till en tvåspråkig miljö redan från start.

Images

Att välja skola till ditt barn är ett av de viktigaste besluten som du som förälder kommer att fatta.

På Internationella Engelska Skolan erbjuder vi skolgång från förskoleklass. Hos oss introduceras barnen till en tvåspråkig miljö redan från start. Engelskan introduceras gradvis genom lek och sång på både svenska och engelska och det finns alltid svensktalande vuxna runt barnen. Ingen förkunskap i engelska krävs för att förstå och trivas. Genom denna metod skapar vi en solid grund i både det svenska och engelska språket. Och en verkligt internationell kultur, med elever och lärare från många olika bakgrunder.


Redan från förskoleklass lägger vi grunden för ett livslångt lärande. Vårt mål är att ge ditt barn en lugn, trygg och välkomnande lärandemiljö, med dagliga möten med skolledare, lärare och annan personal. Genom tydliga mål och förväntningar skapar vi tidigt de förutsättningar som behövs för att elever ska få uppleva tillfredsställelsen i att lyckas med sitt lärande. Vi tror på att utmana varje elev på deras nivå genom att främja "grit," den inre motivationen att övervinna motgångar och nå sin fulla potential.

Välkommen till oss på Internationella Engelska Skolan.

Om skolvalet

Som förälder har du rätt att aktivt välja var ditt barn ska studera, oavsett om du väljer en kommunal skola eller en friskola.

Populära skolor, med fler sökande än platser, använder sig av olika metoder för att avgöra vilka barn som ska erbjudas plats.

Medan kommunala skolor vanligen erbjuder plats till dem som bor närmast, använder sig många friskolor av ett turordningssystem. Det innebär att de som har stått längst i kö har störst chans att erbjudas plats. IES använder sig av detta kösystem och varje skola har en egen kö.

Ställ ditt barn i kö.