Internationella Engelska Skolan

Östersund

Internationella Engelska Skolan Östersund erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Om vår skola

Bibliotek

Vårt bibliotek är en välkomnande och lugn plats dit eleverna kan komma för att läsa, studera eller göra sina läxor

Images

IES Östersund är fylld med entusiastiska läsare och det finns böcker för alla att njuta av i vårt fantastiska bibliotek. Biblioteket är öppet varje dag för såväl de anställda som för eleverna, inklusive under rasterna och lunchtiderna för Y6-9 eleverna.


Rummet används regelbundet av svensklärarna för biblioteks lektioner. Biblioteket har ett mycket bra urval av både skönlitterära böcker samt icke-fiction böcker, bilderböcker och tidningar, allt är tillgängligt för eleverna att låna. Skolbiblioteket har även en fantastisk avdelning med skönlitterära böcker samt icke-fiction böcker på engelska  för de elever som vill utveckla sin engelska. Böckerna kan lånas av eleverna i två veckor, lånet kan sedan förnyas 2 gånger. Vår bibliotekarie beställer böcker under året för att hålla samlingen uppdaterad och uppskattar alltid bokförslag från eleverna och de anställda. 


Varje vecka besöker F-5 klasserna biblioteket under en 30-40 minuter lång session, där de kan låna nya böcker, ha guidade lässtunder och tyst läsning med sin klass. Eleverna i Y6-9 har möjlighet besöka biblioteket under raster och lunchraster varje dag. 

Images

Humphrey, vårt biblioteks läsningsmascot för eleverna.