How well does IES students do in further education?

Generellt går det bra. Vi följer upp med våra ex-elever, och arrangerar varje år alumnikvällar där de kan komma tillbaka och berätta om sina framsteg.