INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Linköping

Internationella Engelska Skolan i Linköping är en 4-9 skola som erbjuder en lugn och trygg miljö, där lärare kan undervisa och elever lära. Från och med augusti 2024 kommer skolan att välkomna elever från årskurs F till 9. Skolan finns i centrala Linköping och omges av vacker, naturlig miljö.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2022 augusti 29

Nyheter angående busskort

Elever i åk 4-6 måste ha 3000m till skolan och elever i åk 7-9 måste ha 4000m till skolan. För att se avstånd mellan hemmet och skolan, använd länken nedan:

http://klmapp.linkoping.se/avstandsokning2021/index.html

Alla Vårdnadshavare måste själva ansöka om busskort för sina barn. Det gör man på länken nedan:

https://ombord.linkoping.se/portal/fp6Dgkz8mRZvZpBxa
Images

Meddelande från Linköpings kommun ang skolbusskort:

Uppdaterad information- Skolskjuts vid skolstarten

Vårdnadshavare som har ansökt om skolskjuts innan den 18 april har fått besked och tillgång till turlistor i Ombord.

Turlistor för den upphandlade skolskjutsen (Stångåbuss/Kanalbuss) finns nu även på sidan för skolskjuts.

Om du ansökt senare än den 18 april och inte fått besked gäller följande:


Elever som åker den upphandlade skolbussen (Stångåbuss/Kanalbuss) kommer att kunna åka från sin hållplats under tiden ansökan behandlas.


Elever som åker med Östgötatrafiken kan under 10 dagar från skolstart åka utan busskort tills de fått besked.


Du som ansökt mellan 19 april - 1 juni kan preliminärt få skolskjuts från den 29 augusti. Ansökningar mellan 2 juni - 1 augusti från den 5 september. Besked visas i Ombord så snart din ansökan blivit behandlad.

För skolskjutsansökningar som kommer in vid andra tidpunkter under läsåret är handläggningstiden cirka fem veckor. Vårdnadshavare ansvarar själva för att eleven kommer till skolan under handläggningstiden.