INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Linköping

Internationella Engelska Skolan i Linköping är en 4-9 skola som erbjuder en lugn och trygg miljö, där lärare kan undervisa och elever lära. Från och med augusti 2024 kommer skolan att välkomna elever från årskurs F till 9. Skolan finns i centrala Linköping och omges av vacker, naturlig miljö.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2023 oktober 05

Besök av David Berjlund

Images

På onsdag har årskurs 8 haft besök av David Berjlund som informerat och diskuterat frågor om HBTQ.  
Viktiga och lärorika samtal som del i skolans värdegrundsarbete med fint engagemang från våra elever.