Internationella Engelska Skolan

Länna

Internationella Engelska Skolan Länna erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 2 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2021 december 02

Hur håller IES sina löften? Lär dig hur vi arbetar i vår kvalitetsrapport

När den amerikanska läraren Barbara Bergström grundade Internationella Engelska Skolan 1993 var det som ett resultat av hennes frustration över bristen på ledarskap som hon upplevde i svensk skolgång.

Ända sedan dess har ett starkt lokalt ledarskap definierat hur vi verkar och lagt grunden för kontinuerlig kvalitetsförbättring. Var och en av våra 43 skolor runt om i Sverige har en rektor som arbetar outtröttligt med sitt team för att ge våra elever en ordentligt bra start i livet.

När IES grundades var målet att skapa en trygg och ordnad skolmiljö där lärare kan undervisa och eleverna lär sig. Höga akademiska krav skulle ställas på eleverna och eleverna skulle bli helt tvåspråkiga genom att få en betydande del av sin utbildning på engelska. Sedan den första skolan öppnade i Enskede har organisationen vuxit avsevärt och IES är idag den ledande operatören av fristående grundskolor i Sverige, med skolor över hela landet. Det finns en stor efterfrågan från både föräldrar och elever på en IES-utbildning. Det återspeglas i en ständigt växande kö, och i att näringslivet och många kommuner, oavsett politiskt parti, är sugna på att IES ska inrätta en skola i sitt område.

Den främsta anledningen till detta är vårt starka fokus på kvalitet och de goda resultat detta genererar. Betydligt fler av våra elever kvalificerar sig till gymnasiet och presterar bättre på de nationella proven, jämfört med riksgenomsnittet. Vi vet dock att kvaliteten snabbt kan försämras och vi strävar ständigt efter att förbättra den. Vi sätter höga akademiska mål för våra elever och har väletablerade strukturer på plats för att säkerställa att de rätta förutsättningarna finns för dem att uppnå dessa. I praktiken innebär detta till exempel att det finns ett elevhälsoteam på varje IES-skola och att våra lärare arbetar tillsammans i årskurser och ämneslag.

Det finns många aspekter på kvalitet i skolgången, en av dem är integritet i betygsättningen. Lärarna är personligen ansvariga för att sätta betyg, men det är organisationens skyldighet att se till att de har rätt verktyg för att göra det ordentligt. Det är därför vi ständigt arbetar med att förbättra betygsprocesserna. De nationella proven är en viktig parameter i vår betygssättning och efter två års frånvaro ser vi fram emot att dessa prov återupptas under innevarande läsår.

Kvalitet är djupt inbäddad i vårt DNA, och alla på IES har ett ansvar för att utveckla och underhålla den. Som VD är jag ytterst ansvarig för kvaliteten inom organisationen, tillsammans med styrelsen. På våra styrelsemöten står diskussioner om hur IES ska säkerställa och ytterligare förbättra kvaliteten alltid högt på agendan. Under detta gångna och utmanande år av pandemin har mycket energi lagts ner på att stödja skolorna och personalen för att upprätthålla kvaliteten. Till exempel inrättades snabbt en särskild pandemikrisgrupp för att bistå skolorna med daglig information och stöd.

Vi är övertygade om att skolan fyller en av de viktigaste funktionerna i samhället och att kvalitet i skolan för alla barn är ett centralt fokusområde för vårt land. Skolor är avgörande för elevernas framtidsutsikter och Sveriges konkurrenskraft och vi vill göra vår del. IES har bevisat att vi kan driva framgångsrika skolor. Vi strävar efter att ständigt förbättra kvaliteten, vara en god förebild och utöka vår verksamhet så att vi kan undervisa fler elever.

Anna Sörelius Nordenborg
VD

Quality Report 20-21