Internationella Engelska Skolan

Landskrona

Internationella Engelska Skolan erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Fritids

IES Landskrona Fritids är till för barn med vårdnadshavare som jobbar eller studerar. Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling kan även beviljas plats.

Plats på fritidshem ska erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år

Våra fritidspedagoger är med barnen under deras skoldag och det blir då en trygg övergång för barnen då skolan slutar och barnen ska börja på eftermiddagsfritids. 

Vår stora skolgård bjuder barnen på ett rikt utbud av aktiviteter. Det finns både, fotbollsplan, basketplaner, gagarinkar och många olika lekredskap runt skolan som stimulerar barn till aktiva stunder. Skolans läge nära havet gör att vi kan uppleva naturen på nära håll och bada, fånga krabbor och bygga sandslott. En dag i veckan lämnar vi skolan för en utedag.. 

Vi hoppas att ni kommer att trivas hos oss och att barnen får vara med om många roliga och spännande år på vårt fritidshem!


Det kan vara svårt för vårdnadshavare att veta vilka mål som fritidshem arbetar mot. 

Fritidshemmet har en egen kursplan och syfte som vi arbetar mot. 


Genom undervisning i fritidshemmet ska eleverna ges förutsättningar för att utveckla sin förmåga att: (skolverket)


• pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling
• skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt
• kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
• skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
• utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
• röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
• ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila

 

Images

 

Här är exempel på hur vi arbetar kring dessa ämnen.

Relationer, konflikthantering
• Pedagoger arbetar med hur man behandlar varandra, både förebyggande och vid konflikter.
• Vid bråk försöker personalen få barnen att se saken ur bådas synvinkel
• Hjälper barnen sätta ord på känslor.
• Vid samlingar lär barnen känna varandra och vänta på sin tur.
• Barnen är med och bestämmer innehåll och regler vid aktiviteter.
• Alla barn ska ha möjlighet att vara med i leken.


Rörelse och hälsa
• I idrottshallen finns varje vecka möjlighet till rörelse och lekar.
• Vid utevistelse får barnen under fria eller organiserade former röra sig.
• Vi har en bra och varierad utemiljö som stimulerar fantasin och bidrar till rörelse.
• Vid måltider pratar vi om hur viktigt det är med en varierad och näringsriktig föda för att orka med dagen.
• Vi diskuterar vikten av ett gott bordsskick och en trevlig atmosfär runt matbordet.

Natur, miljö och teknik
• Vid utflykter ser barnen naturens skiftningar.
• Barnen är ute i naturen och klättrar i träd, bygger kojor m m.
• Barnen planterar frön och plantor samt studerar växter och småkryp.
• Får information om djur via böcker och datorer.
• Bakning i skolans hemkunskapssal
• Bygger konstruktioner med olika slags material.
• Pedagogerna vill att barnen skall uppskatta och vårda naturen.

Språk och kommunikation
• Som pedagoger vill vi vara goda förebilder med vårdat språk och trevlig kommunikation.
• Vi eftersträvar trevliga och givande pratstunder med samtliga barn.
• Sagoberättelser.
• I leken används språket för att kommunicera med varandra.
• Diskussioner förs om hur man tilltalar och pratar med varandra.
• Vi lyssnar och samtalar med barnen vad de kan tänkas vilja göra och köper därefter passande material till aktiviteterna. Vi ser till barnens intressen och behov genom det informella samtalet med barnen.


Individens identitet, demokrati
• Vi ska respektera och vara lyhörda mot varandra.
• Barnen är med och bestämmer samt lyssnar på andras åsikter.
• Pedagogerna stöttar barnen för att de ska våga påverka sin vardag.
• Personalen ska påtala att alla inte behöver vara som andra eller ha likadana intressen.
• Pedagogerna stärker barns identitet genom att lära känna dem och hjälpa dem i deras relationer med andra.
• Vi arbetar med ”jag duger”.


Praktisk information.

Öppettider:
06:00 - 18:00
Vi har öppet under alla skollov dock ej röda dagar och planeringsdagar.

Frukost: erbjuds från kl 07:00 till de barn som har morgonfritids.
Kl. 7:30 är alla barn ute på skolgården med fritidspersonal tills det är dags för skolstart.
Kl 14:00-15:00  är det Mellis i skolans matsal
Olika aktiviteter beroende på dag och grupp
Kl 16:30 Alla barn som är kvar samlas nu i Entry room
Kl 18:00 Fritids stänger

Kontaktinformation: Email

Hur du anmäler ditt barn: Anmäl här