Internationella Engelska Skolan

Landskrona

Internationella Engelska Skolan erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Elevhälsa

Vår elevhälsa arbetar för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa och förebygga ohälsa.

Elevhälsan

Sjuksköterskor
Eva Delander - 070 970 66 26
Ninna Wadenius - 073 201 19 14

EMI är en förlängning av BVC. Vi följer elevernas fysiska-, psykiska och sociala utveckling. Vi arbetar förebyggande via hälsokontroller och hälsosamtal. Vaccinationer ges enligt det svenska nationella programmet. Vårt mål är att följa elevernas utveckling, bibehålla och förbättra deras mentala- och fysiska hälsa och förespråka ett hälsosamt leverne. Elever som är sjuka eller skador som inträffar utanför skoltid hänvisar vi till vårdcentralen eller vårdguiden 1177.se.

Följande program erbjuds för samtliga elever:

F-klass
Vikt, längd, syn och hörsel. Hälsosamtal med elev och vårdnadshavare.

Åk 2
Vikt, längd, syn samt vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund, (dos 2).

Åk 4 
Vikt, längd och ryggkontroll. Hälsosamtal.

Åk 5 
Vaccination mot HPV.

Åk 6 
Vikt, längd och ryggkontroll. 

Åk 8
Vikt, längd och rygg. Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta. Hälsosamtal.

Skolan har strikt nöt förbud. Inga kakor eller andra varor som kan innehålla spår av nötter får tas med till skolan. Många elever har allergi och astma, var snäll och tänk på detta om ni har pälsdjur hemma. Inga ridkläder får tas med till skolan. Undvik också starka parfymer.

Tystnadsplikt

Elevhälsoteamet samarbetar med varandra, och annan skolpersonal om nödvändigt, under tystnadsplikt. Tystnadsplikten regleras av Skollagen och Patientsäkerhetslagen.