Internationella Engelska Skolan

Kungsbacka

Internationella Engelska Skolan Kungsbacka erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Elevhälsa

Vår elevhälsa arbetar för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa och förebygga ohälsa.

Öppen mottagning 11:00-12:00

Övrig tid har vi förbokad mottagning och möten. Vill du boka en tid så går det bra att kontakta oss. Kom ihåg att skriva namn, klass så hör vi av oss inom ett par dagar och bokar in en tid tillsammans.

Kontaktinformation: 

Skolsköterskor:

Ms Nygren  A-Kasser och övre halvan av C-Klasser

Ms Murdvee  B-Klasser och nedre halvan av C-Klasser

Kurator:

Ms Rost

Vi har både en förebyggande och åtgärdande uppdrag som omfattar såväl de medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatserna. Elevhälsans personal deltar i skolans elevhälsoteam och samarbetar med övrig skolpersonal samt även med externa aktörer som till exempel landsting och socialtjänst. 

 

Tystnadsplikt

Elevhälsoteamet samarbetar med varandra, och annan skolpersonal om nödvändigt, under tystnadsplikt. Tystnadsplikten regleras av Skollagen och Patientsäkerhetslagen.