Internationella Engelska Skolan

Kungsbacka

Internationella Engelska Skolan Kungsbacka erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Elevhälsa

Vår elevhälsa arbetar för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa och förebygga ohälsa.

Öppen mottagning:

Skolsköterskor: 11:00-12:00

Kuratorer: 10:30-11:30

Övrig tid har vi förbokad mottagning. Vill du boka en tid så går det bra att kontakta oss. Kom ihåg att skriva namn, klass så hör vi av oss och bokar in en tid för kontakt tillsammans.

Kontaktinformation: 

Skolsköterskor:

Ms Magnusson  Alla A-klasser och 5C och 6C

Ms Murdvee  Alla B-klasser och 8C och 9C

Ms Stenlåås 1C, 2C, 3C, 4C, 7C

Kuratorer:

Ms.Grube Year F-3 & 4-5 

Ms.Jeffrey Year 6-9 & 4-5

 

Vi har både ett främjande och förebyggande uppdrag som omfattar såväl de medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatserna. Elevhälsans personal ingår i skolans elevhälsoteam som samverkar med övrig skolpersonal samt även med externa aktörer, till exempel landsting och socialtjänst. 

 

Tystnadsplikt

Elevhälsoteamet samarbetar med varandra, och annan skolpersonal om nödvändigt, under tystnadsplikt. Tystnadsplikten regleras av Skollagen och Patientsäkerhetslagen.