Internationella Engelska Skolan

Kista

Internationella Engelska Skolan Kista är en 4-9-skola som erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Från och med augusti 2024 kommer skolan även att välkomna elever i förskoleklass.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2023 november 14

Mattelektioner

Mattelektioner behöver inte vara tråkiga och svåra att engagera sig i.

Images

Veckovisa handledningar tillgängliga för alla elever

Mattelektioner behöver inte vara tråkiga och svåra att engagera sig i. Matematik finns överallt och i vardagliga interaktioner. Det här är vad vår matematiklärare Bhinday försöker lära ut till årskurs 4 och 5.

Vanliga lektioner har alla en startuppgift med syftet att återkalla föregående lektion och introducera nästa ämnesområde. Eleverna har alla anteckningsbokskontroller för att se till att ingen elev blir lämnad kvar. Extrauppgifterna är roliga och engagerande, för de tuffa avsnitten har Ms Bhinday  introducerat “brain breaks” så som exit-biljetter. Att integrera teknik och t.ex. använda Kahoot ger en extra dimension till lektionsstrukturen.

Alla klasser har kontrollpunkter och bedömningar, som hjälper till att stärka förståelsen och peka ut vilka begrepp som behöver ses över. Där ytterligare stöd krävs finns veckovisa handledningar tillgängliga för alla elever. Här finns möjlighet att använda olika metoder och andra visuella hjälpmedel.