Internationella Engelska Skolan

Kista

Internationella Engelska Skolan Kista är en 4-9-skola som erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Från och med augusti 2024 kommer skolan även att välkomna elever i förskoleklass.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2024 mars 19

IES Kista öppnar förskoleklass och fritids från augusti 2024

Från och med augusti i år välkomnar Internationella Engelska Skolan i Kista elever i förskoleklass. I samband med detta öppnar även ett fritidshem på skolan. De kommande tre åren kommer skolan att expandera i de yngre årskurserna 1-3, med en årskurs per år, för att 2027 vara en F-9-skola.

Images

För information på andra språk:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I höst tar Internationella Engelska Skolan i Kista de första stegen till att växa i de lägre årskurserna. Dagens 4-9-skola kompletteras från och med augusti med tre förskoleklasser och ett fritidshem. Varje förskoleklass kommer att ha 28 elever. 

IES i Kista öppnade 2015 och har plats för knappt 900 elever i årskurserna 4-9. Under åren fram till 2027 kommer skolan att stegvis utvecklas till en F-9-skola, med tre nya klasser varje år, inklusive fritidshem.

– Vi ser fram emot att kunna erbjuda elever från norra Stockholm möjligheten att gå i en skola med vår internationella profil redan från förskoleklass, säger Jörgen Smederöd, rektor för IES i Kista.

Genom att börja på IES redan från förskoleklass får man uppleva IES-kulturen från början. Det handlar inte bara om att tidigt på ett naturligt sätt påbörja utvecklingen i det engelska språket och att träffa lärare och elever från andra delar av världen, utan också om en skolkultur med högt ställda kunskapsmål, där varje elev skall känna sig utmanad, och ingen elev lämnas efter.

– På IES är det som sker i och utanför klassrummet lika viktigt, säger Jörgen Smederöd. Vi strävar efter en lugn och trygg skolmiljö, där eleverna mår bra och kan fokusera på sina studier. Därför har vi tydliga ramar och rutiner och även ett väl utbyggt elevhälsoteam för elevernas fysiska och mentala välbefinnande.

För att registrera ditt barn i kö, gå till: https://engelska.se/sv/vara-skolor/kista/ko-antagning/

För frågor angående kö och antagning, kontakta: info.kista@engelska.se