Internationella Engelska Skolan

Karlstad

Internationella Engelska Skolan Karlstad erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Om vår skola

Vår historia

Internationella Engelska Skolan Karlstad planerades under läsåret 2007-2008 och öppnades 2009 med 234 studenter i årskurer 6-9.
Nu är vi den största grundskolan i Karlstad med över 800 elever tillsammans med 80 anställda från olika länder, var flera är lärare som är kvalificerade i sina respektiva hemländer inom ämnena engelska, moderna språk, matematik, naturvetenskap, musik, bild, och idrott och hälsa.

Images

Skolans etos är att vi skapar en lugn och trygg miljö där lärare har en akademisk ambition om att alla elever ska uppnå sina egna högsta potential. Vi vill att eleverna blir tvåspråkiga och har ett internationellt perspektiv.

Vårt största fokus är att ha en hög akademisk ambition. Allt vi gör är för att skapa en arbetsmiljö där eleverna känner sig trygga och därför kan prestera och utvecklas. Våra skolregler och rutiner är verktyg för att skapa en högkvalitativ och trygg inlärningsmiljö. 

Vi är en 4-9 skola som ligger nära Karlstads stad på en stor campus på 8000 m2, Vi har två konstsalar, musiksal, hushållsekonomi, sy och träslöjdsalar samt en stor gymnastiksal och flera rum till elevhälsapersonnal. Vår skolgård är full av olika aktiviteter för våra elever tillsammans med våra aktivitetsledare.

Transportmöjligheterna till och från vår skola är stora, både från Karlstad och från andra städer. Faktum är att vi har elever från sju olika städer runt Karlstad som pendlar dagligen.

Vi är kända för att ha ett aktivt och välkomnande samarbete med våra föräldrar genom förälderlärarföreningen (PTA), som är en naturlig länk inom vår skola.

En mycket viktig del av vårt dagliga arbete är ett gemensamt språk som vi använder omgivet av temat Respekt. Ord som: förberred, punktlig, positiv, aktiv och samarbetsvillig är avgörande för vår skola, och vi använder dessa ord för att hjälpa till att vägleda och coacha eleverna i alla aspekter av skollivet.

Med det sagt, välkommen till International Engelska Skolan Karlstad, där vi gör vårt yttersta för att förbereda våra elever för framtiden.