Internationella Engelska Skolan

Karlstad

Internationella Engelska Skolan Karlstad erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Om vår skola

Om oss

Internationella Engelska Skolan Karlstad öppnades 2009 och vi är nu en av de största grundskolorna i Karlstad från årskurs 4-9.

Vårt största fokus är att ha en hög akademisk ambition. Allt vi gör är för att skapa en arbetsmiljö där eleverna känner sig trygga och därför kan prestera och utvecklas. Våra skolregler och rutiner är verktyg för att skapa en högkvalitativ och trygg inlärningsmiljö.

Images

IES Karlstads personal arbetar utifrån våra etos:

  • uppnå höga akademiska förväntningar
  • behärska både svenska och engelska
  • uppehålla en lugn arbetsmiljö 

På vår skola har vi en stor mångfald av både elever och lärare. Ungefär hälften av våra lärare kommer från andra länder och de flesta är behöriga i respektive ämne som de undervisar i. Vi fokuserar på matematik, engelska och NO som undervisas på engelska med stöd av svenskt undervisningsmaterial.

Vår mångfald är något som vi är mycket stolta över och vi uppmärksammar det bl.a genom "Culture Day" och andra temadagar. Elever och personal representerar tillsammans över 30 olika modersmål på skolan.

En mycket viktig del av vårt dagliga arbete är ett gemensamt språk som vi använder omgivet av temat Respekt. Ord som: förberedd, punktlig, positiv, aktiv och samarbetsvillig är avgörande för vår skola. Vi använder dessa ord för att hjälpa till att vägleda och coacha eleverna i alla aspekter av skollivet.

Skolan ligger på Gruvlyckan som är nära Karlstads stad. Vi har elever från flera olika städer runtom och som  dagligen pendlar. Transportmöjligheterna till och från vår skola är stora, både från Karlstad och från andra städer. 

We are known for an active and welcoming cooperation with our parents. We have a monthly contact with the parents through a mentor to control that things are working well in school. Additionally, we have an active Parent Teacher Association (PTA). You can learn more about the PTA on our website.

Vi är kända för att ha ett aktivt och välkomnande samarbete med våra föräldrar. Våra mentorer kontaktar hemmet månadvis för att stämma av att allt går bra på skolan. Vi också har en aktiv förälderlärarföreningen (PTA). Lär mer om PTA på vår hemsida. 

Med det sagt, välkommen till International Engelska Skolan Karlstad, där vi gör vårt yttersta för att förbereda våra elever för framtiden.