Internationella Engelska Skolan

Karlstad

Internationella Engelska Skolan Karlstad erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Elevhälsa - Student Care Team

Vår elevvårdsteam arbetar för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa och förebygga ohälsa.

Vi har både ett förebyggande och ett åtgärdande uppdrag som omfattar såväl de medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatserna. Elevhälsans personal stödjer övrig skolpersonal samt även samarbetar med externa aktörer som till exempel socialtjänst, handelskammaren, olika gymnasieskolor och andra myndigheter.

Läs mer om Elevhälsan på IES här.