Internationella Engelska Skolan

Jönköping

Internationella Engelska Skolan Jönköping erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs F-9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Träffa våra lärare

All personal på Internationella Engelska skolan i Jönköping jobbar för att skapa den bästa inlärningsmiljön i skolan

Ledning

Angelo Stevens

Biträdande Rektor

Cathrine Nilsson

Biträdande Rektor

Skolkoordinatorer

Carol Kai

Koordinator Lågstadiet

Neil Chandler

Koordinator Mellanstadiet

Caroline Pomphrey

Koordinator Högstadiet

Administration

Patrik Svensson

IT Ansvarig

Kajsa Hedquist

Receptionist

Sara Tancred

Antagningsadministratör

Lina Isaksson

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Lukas Gell

HR / Exekutiv Assistent

Elevhälsa

Cecilia Hallström

Elevhälsan Lågstadiet

Patrik Cera

Elevhälsan Mellanstadiet

Camilla Hellström

Elevhälsan Högstadiet

Kerstin Thorwalls

Skolsköterska Lågstadiet

Sara Folkesson

Skolsköterska Mellanstadiet

Annika Mattsson

Skolsköterska Högstadiet

Negin Shabestari

Kurator Låg- och Mellanstadiet

Jenny Myrstedt

Kurator Högstadiet