Internationella Engelska Skolan

Helsingborg

Internationella Engelska Skolan Helsingborg erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Träffa vår personal

All vår personal jobbar för att skapa den bästa inlärningsmiljön i skolan

Skolledning

Thomas Dickerson

Assisterande Rektor Klass 4-6

Victoria Thomas

Assisterande Rektor Klass 7-9

Admin

Susanne Svendsen

Administratör

Mia Ericsson

Ekonomiadministratör

Jessica Caissy-Martineau

Lärare i Matematik & Akademisk Koordinator

Byggnad och underhåll

Julia Halvordsson

IT-representant

Martina Olsson

Bibliotekarie

Specialundervisning

Isabel Heed

Lärare i Idrott och Hälsa & Specialpedagog

Ahmad Muhammad

Specialpedagog

Anna-Sofia Sjölin

Specialpedagog

Laila Amouri

Specialpedagog

Emina Dedukic

Socialpedagog

Albana Arifi

Specialpedagog

Elevvårdsteam

Anette Lindvall

Skolsköterska

☎ 0731 40 98 22

Magdalena Modén

Studie- och Yrkesvägledare

Dane Sweeney

Elevutvecklingsfacilitator

Studentstöd

Mahmoud Abo Asbaa

Elevassistent

André Reinholdsson

Elevassistent

Emmanuel Alamadine

Elevassistent

Estetik

Sybille Cavasin

Lärare i Konst

Debbi Le Roux

Lärare i Textilslöjd & Hemkunskap

Bethan Paquin

Lärare i Konst & Engelska

Linda Hertler

Lärare i Textilslöjd & Head of Year 8

Amina Al Khaldi

Lärare i Hemkunskap & Head of Aesthetics

Jessica Taute

Lärare i Träslöjd

Roberto Bautista

Lärare i Musik

Borys Myszkowski

Lärare i Musik & Naturvetenskap

Engelska

Gordana Vasiljevic

Lärare i Engelska & Head of English

Ervin Jusufovic

Lärare i Engelska

Jorge Rodriguez

Lärare i Spanska och Engelska & Head of Modern Languages

Bethan Paquin

Lärare i Konst & Engelska

Matematik

Jean Varges

Lärare i Matematik & Head of Mathematics

Jessica Caissy-Martineau

Lärare i Matematik & Akademisk Koordinator

Neha Taneja

Lärare i Naturvetenskap och Matematik & Head of Year 5

Charlotta Rhodin

Lärare i Matematik & Naturvetenskap

Upasana Taneja

Lärare i Matematik

Farouk Abbas

Lärare i Arabiska & Matematikassistent

Lucas Brandt

Lärare i Matematik & Naturvetenskap

Moderna Språk

Jorge Rodriguez

Lärare i Spanska och Engelska & Head of Modern Languages

Nancy Bojanic

Lärare i Spanska

Ana Ruxandra Barbalata

Lärare i Franska

Sandra Thurnelin

Lärare i Tyska

Naturvetenskap

Scott Lucas

Lärare i Naturvetenskap & Head of Science

Ashley Brown

Lärare i Naturvetenskap & Head of Year 9

Marietta Irene Bondar

Lärare i Naturvetenskap

Borys Myszkowski

Lärare i Musik & Naturvetenskap

Charlotta Rhodin

Lärare i Matematik & Naturvetenskap

Neha Taneja

Lärare i Naturvetenskap och Matematik & Head of Year 5

Lucas Brandt

Lärare i Matematik & Naturvetenskap

Samhällskunskap

Deniz Yuce

Lärare i Samhällskunskap & Head of Social Science

Monica Andersson

Lärare i Samhällskunskap

Cassandra Larsen

Lärare i Samhällskunskap

Emilia Rylander

Lärare i Samhällskunskap

Svenska

Anna Borgström Hjelmgren

Lärare i Svenska & Head of Swedish Year 7-9

Mona Dahdouli

Lärare i Svenska & Head of Year 6

Catarina Widtfeldt

Lärare i Svenska & Head of Swedish Klass 4-6

Mariangela Dello-Iacovo

Lärare i Svenska/SvA

Anneli Lindberg

Lärare i Svenska

Rebecca Schweder

Lärare i Svenska/SvA

Idrott & Hälsa

Benjamin Tew

Lärare i Idrott & Hälsa

Lon Wallace

Lärare i Idrott & Hälsa

Isabel Heed

Lärare i Idrott och Hälsa & Specialpedagog

Resursteam

Ashley Alamadine

Ledare i Aktiviteter & Junior Club

Kasem Alsadi

Aktivitetsledare

Megan Holzhuter

Aktivitetsledare

Sebastian Nilsson

Aktivitetsledare

Ikona Petrovic

Resurslärare

Martin Peters

Resurslärare

Modersmål

Farouk Abbas

Lärare i Arabiska & Matematikassistent