Internationella Engelska Skolan

Helsingborg

Internationella Engelska Skolan Helsingborg erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Träffa vår personal

All vår personal jobbar för att skapa den bästa inlärningsmiljön i skolan

Skolledning

Victoria Thomas

Akademisk koordinator

Byggnad och underhåll

Skolbibliotek

Johan Magnusson

Bibliotekarie

Specialundervisning

Linda Hurtig

Speciallärare

Jaana Nyman

Speciallärare

Ahmad Muhammad

Speciallärare

Studentvårdsteam

Linda Hurtig

Speciallärare

Jaana Nyman

Speciallärare

Ahmad Muhammad

Speciallärare

Magdalena Modén

Karriärrådgivare

Magnus Wårhag

Skolpsykolog

Dr Cecilia Wiss Mencke

Skolläkare

Studentstöd

Dane Sweeney

Kompetensutvecklingsfacilitator

Estetik

Debbi Le Roux

Textilslöjd och hemkunskapslärare

Bethan Paquin

Konst och engelskalärare

Leila Babich

Hemkunskapslärare

Linda Hertler

Textilslöjdslärare

Peter Heidne

Träslöjdslärare

Engelska

Gordana Vasiljevic

Engelskalärare

Ervin Jusufovic

Engelskalärare

Sandra Wahlgren Pedersen

Spanska och engelskalärare

Jorge Rodriguez

Spanska och engelskalärare

Debbi Le Roux

Textilslöjd och hemkunskapslärare

Matte

Moderna Språk

Jorge Rodriguez

Spanska och engelskalärare

Sandra Wahlgren Pedersen

Spanska och engelskalärare

Marit Sjödin

Fransklärare

Naturvetenskap

Scott Lucas

Vetenskapslärare

Ashley Brown

Vetenskapslärare

Dusana Maric

Vetenskapslärare

Marcus Heier

Vetenskapslärare

Claudia Frandsen

Vetenskapslärare

Samhällskunskap

Deniz Yuce

Samhällslärare

Olivia Nielsen

Samhällslärare

Monica Andersson

Samhällslärare

Johannes Jörgenssen

Samhällslärare

Svenska

Anna Borgström Hjelmgren

Svenskalärare

Teresia Jacobsson

Svenskalärare

Lina Malmqvist

Svenskalärare

Sanela Imamovic

Svenskalärare

Mona Dahdouli

Svenskalärare

Catarina Widtfeldt

Svenskalärare

Isabel Heed

Svenskalärare

Åsa Hallengård

Svenskalärare

Idrott

Resursteam

Mahmoud Abo Asbaa

Studentassistent

Nathalie Brentegani

Resurslärare

Cecilia Nilsson

Studentassistent

Mascha Op T Hoog

Studentassistent

Martin Peters

Fritidsledare

Modersmål

Farouk Abbas

Arabiskalärare