INTERNATIONALLA ENGELSKA SKOLAN

Hässleholm

Internationella Engelska Skolan Hässleholm är en 4-9 skola som erbjuder en lugn och trygg miljö, där lärare kan undervisa och elever lära. Från och med augusti 2024 kommer skolan att välkomna elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2022 september 08

Tappa allt och läs!

I torsdags firade vi att det var UNESCO International Literacy Day på skolan.

Images

I torsdags firade vi att det var UNESCO International Literacy Day på skolan. Idag i hela världen finns det 771 miljoner unga och vuxna som varken kan läsa eller skriva. Många möter motstånd i livet på grund av läs- och skrivsvårigheter. 250 miljoner barn i världen som inte är godkända på grund läsnivå. Det påverkar deras skolgång och framtida möjligheter i samhället. International Literacy Day är firad för att lyfta uppmärksamma detta och driva oss till en lösning.

I skolan hade vi “Drop Everything and Read”. Varje elev skulle ta med sig en bok som de kunde läsa under skoldagen. Att ha en bra attityd gentemot läsning, både i familjen och bland vänner leder till bättre skolresultat. På torsdag skulle både lärarna och eleverna läsa och diskutera deras bokval tillsammans.