INTERNATIONALLA ENGELSKA SKOLAN

Hässleholm

Internationella Engelska Skolan Hässleholm är en 4-9 skola som erbjuder en lugn och trygg miljö, där lärare kan undervisa och elever lära. Från och med augusti 2024 kommer skolan att välkomna elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2023 mars 02

Svenskan lika viktig som engelskan på IES

På IES delar vi C-G Pernbrings och Språkförsvarets omsorg om det svenska språket, och satsar därför särskilt på bland annat läsfrämjande åtgärder och på välutrustade och bemannade skolbibliotek i alla våra 46 skolor.

Images

På Internationella Engelska Skolan vet vi att goda kunskaper i det engelska språket är en nödvändighet för att lyckas med högre studier, såväl i Sverige som utomlands, men också på en allt mer internationell arbetsmarknad. Engelska är världsspråket framför andra och kunskaper i engelska är nyckeln till världen.

Det betyder inte att vi anser att det svenska språket är mindre viktigt eller att det ska prioriteras ned. Svenska är helt nödvändigt för att fungera i det svenska samhället och för att förstå och ta del av svensk kultur. Våra skolor är därför tvåspråkiga, inte halvspråkiga. Fokuset på engelska får aldrig ske på det svenska språkets bekostnad.

C-G Pernbring (NT 16/2 2023) har fel när han skriver att engelska är första undervisningsspråk och huvudspråk på IES. I enlighet med skollagen får “upp till hälften av undervisningen” ske på engelska. Det betyder att majoriteten av undervisningen äger rum på svenska. Att undervisningen på engelska inte går ut över elevernas kunskaper i svenska framgår av deras studieresultat. IES elever presterar generellt bättre på de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk jämfört med riksgenomsnittet, både för kommunala och för fristående skolor. Detta trots att IES har en högre andel elever med utländsk bakgrund är riksgenomsnittet.

På IES delar vi C-G Pernbrings och Språkförsvarets omsorg om det svenska språket, och satsar därför särskilt på bland annat läsfrämjande åtgärder och på välutrustade och bemannade skolbibliotek i alla våra 46 skolor. Pernbring är dock fel ute om han tror att det är skolor med undervisning på engelska som hotar det svenska språket i Sverige idag, vilket våra elevers resultat visar år efter år.
På IES har vi 30 års erfarenhet av tvåspråkiga skolor och vet att flerspråkighet är en tillgång, inte en belastning. Det finns en efterfrågan på skolor med vår tvåspråkiga profil, höga akademiska förväntningar och fokus på en lugn och trygg skolmiljö. Det framgår av att fler än 800 familjer ställt sina barn i kö till skolan i Norrtälje, som planeras att öppna i augusti 2024. Med sin tvåspråkiga profil blir den ett komplement till kommunens övriga skolor.

Annakarin Johansson Sandman, Head of Academics Internationella Engelska Skolan

Källa: https://www.norrteljetidning.se/2023-02-21/replik-svenskan-lika-viktig-som-engelskan-pa-ies