Internationella Engelska Skolan

Hässelby

Internationella Engelska Skolan Hässelby erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Rektor hälsar välkommen

Välkommen till Internationella Engelska Skolan Hässelby Strand!

Skolan ligger i Stockholms västra del, cirka 30 minuters tunnelbaneresa från T-centralen, Stockholm Citycenter.

Vi erbjuder tvåspråkig utbildning i en internationell miljö med studenter och lärare från olika länder och kulturer. Det är avgörande för oss att våra elever känner sig trygga, respekterade och harmoniska. Vår personal är dedikerad till att skapa en miljö som främjar personlig utveckling och självförtroende.

För att uppnå detta måste alla – elever, föräldrar och personal – visa varandra största respekt och strikt följa skolans policyer och riktlinjer. Hos oss är det lika viktigt att balansera både rättigheter och skyldigheter.

Vår skola har gemensamma värderingar som utgör grunden för vår skola, inklusive respekt, vänlighet, hårt arbete och empati. Dessa värderingar är kopplade till IES:s etos: en säker och ordnad skolmiljö, behärskande av det engelska språket, höga akademiska förväntningar och ambitioner.

Våra gemensamma värderingar är viktiga för att förbereda våra elever för att möta framtiden som harmoniska, kompetenta och ansvarsfulla individer. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta mig personligen eller någon av mina kollegor.

 

Vänliga hälsningar,

Ms Bertsdotter