Internationella Engelska Skolan

Hässelby

Internationella Engelska Skolan Hässelby erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2023 december 14

Brev från rektorn

Några ord från rektorn och information om kommande evenemang och aktiviteter på IES Hässelby.

Images

Till alla elever och vårdnadshavare.


Hösten har passerat och jul och nyår står för dörren. Jag vill därmed ta tillfället i akt att rikta ett varmt tack till er alla för ert stora engagemang under denna period. Höstlovet var en välbehövlig paus som gav oss möjlighet att reflektera över det gångna och ladda upp inför den kommande tiden. Trots vissa utmaningar har vi tillsammans lyckats skapa en positiv och inkluderande atmosfär på skolan.

Samarbetet mellan skola, vårdnadshavare och elever har varit och är en nyckel för vår gemensamma strävan mot framgång. Er vilja att stödja och förstå varandra har varit en kraftfull drivkraft för att skapa ett tryggt och givande skolklimat.

Våren 2024

Möt en riksdagsledamot!

Riksdagen önskar att skolor träffar en riksdagsledamot för att eleverna ska kunna ställa frågor om vår demokrati och andra frågor till ledamoten. Den 18 januari, 2024, mellan kl 13.00-15.00 kommer Mr Markus Kallifatides (S) till vår skola och träffar årskurs 8. Markus Kallifatides är riksdagsledamot och suppleant i civilutskottet.

Lexplore

Alla barn i skolan har rätt att få det stöd, hjälp och stimulans som behövs för att lära sig läsa. Vissa barn kan redan läsa när de börjar förskoleklass, andra behöver mer tid för att knäcka läskoden och för vissa blir orden aldrig riktigt självklara. För att utveckla läsutvecklingen på IES Hässelby har vi köpt tjänsten Lexplore, som är ett digitalt verktyg som mäter elevernas läsförmåga.

För att ge rätt stöd och stimulans kommer vi att göra ett digitalt test, en screening, av alla elevers läsförmåga. Testet görs med hjälp av en eyetracker som läser av elevens ögonrörelser 90 gånger per sekund under läsningen. Tekniken att analysera ögonrörelser vid läsning för att mäta läsförmåga startades av ett forskningsprojekt inom läsutveckling som startades i Kronobergs län under 80-talet och som sedan vidareutvecklats vid Karolinska Institutet.

På lexplore.se kan du läsa mer, och se en film om hur visningen går till.

Medlingscentrum


All personal i skolan kommer nästa år att utbildas i konflikthantering och minimedling. Utbildningen vänder sig till all skolpersonal som arbetar med elever. Den har inga förkunskapskrav och målet är att ge deltagarna förståelse för konflikthantering och medling i skolan samt praktisk träning i mini-medling.


Syfte med utbildningen:
○ Trygghet - Ett gemensamt arbetssätt vid konflikthantering ger trygghet för elever, personal och vårdnadshavare.
○ Ansvar - Elever får möjlighet att ta större ansvar för att lösa sina egna konflikter.
○ Lärande - Elever lär sig att lösa konflikter bättre. Ett lärande för livet!


Skolmedling syftar även till att skapa en bättre arbetsmiljö på skolan, genom att hushålla med
personalens tid och energi vid konflikthantering.

Sist men inte minst så vill jag önska er alla en fridfull jul och ett gott nytt år. Må denna tid vara fylld av gemenskap och vila och ge er kraft inför det nya året. Jag ser fram emot att fortsätta vårt samarbete och skapa en ännu bättre skolmiljö för våra elever under det kommande året.


Med vänliga hälsningar,
Ms Bertsdotter