Internationella Engelska Skolan

Halmstad

Internationella Engelska Skolan Halmstad erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Elevhälsa

Vår elevhälsa arbetar för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa och förebygga ohälsa.

Studie- och yrkesvägledare 
Mr. Möcklö: +46 70-149 80 97

Skolkurator 
Ms. Hodson: +46 73-661 33 42
Ms. Benic: on parental leave

Skolsköterska 
Ms. Brevigh: +46 73-301 41 90
Ms. Isaksson: +46 72-853 14 23

Specialpedagog
Ms. Unnevall: +46 76-856 30 28

CaD (Care and Development)
Mr. Ström: +46 72-853 13 32

Skolpsykolog
Magnus Wårhag

Vi har både en förebyggande och åtgärdande uppdrag som omfattar såväl de medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatserna. Elevhälsans personal deltar i skolans elevhälsoteam och samarbetar med övrig skolpersonal samt även med externa aktörer som till exempel landsting och socialtjänst. 

 

Tystnadsplikt

Elevhälsoteamet samarbetar med varandra, och annan skolpersonal om nödvändigt, under tystnadsplikt. Tystnadsplikten regleras av Skollagen och Patientsäkerhetslagen.